Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Наставни план и програм

 

Почетна >>Студирање>> Мастер студије
 
  РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 
 

Студијски програм Рачунарко инжењерсво је део образовног процеса Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија и у потпуности је у складу са мисијом и циљевима наведене високошколске установе. Настава која се изводи у оквиру студијског програма Рачунарско инжењерство је усаглашена и комплементарна са наставним програмима других студијских програма Високе школе електротехнике и рачунарства мастер струковних студија (Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство).

Сврха студијског програма Рачунарско инжењерство – струковне мастер студије је:

  • образовање студената за јасно препознатљиве и дефинисане професије везане за савремене рачунарске и комуникационе технологије;
  • обезбеђење стицања компетенција за рад на рачунарским пословима и пословима пројектовања, исталације пуштања у рад и експлоатације информационих и комуникационих система и подсистема;
  • да се задовоље потребе приватног и друштвеног сектора за унапређењем знања и звања, која су потребна у динамичном развоју технике и технологије у области рачунарства и рачунарских комуникација;
  • да радници модерног доба поседују вештине и знања најмање три сродне струке (рачунарске технологије, комуникационе технологије и технологије обраде података) и склоност ка тимском раду;
  • унапређење квалификационе структуре становништва у Републици Србији, као и проширење образовне понуде на другом нивоу студија у области рачунарског  инжењерства;

          Поред тога, сврха студијског програма је и да задовољи садашње и будуће потребе привредних друштава, финансијског сектора,  локалне и државне управе и јавних служби за стручњацима за област рачунарско инжењерство. Школовање креативних мастер инжењера у области рачунарства подразумева стално праћење развоја области информационих технологија као и динамичаног развоја тржишта тј. ИТ индустрије. Висока школа електротехнике и рачунарства обезбеђује дугорочну академску одрживост студијских програма сталним праћењем напретка области, континуираним унапређивањем наставних планова и програма и усавравањем наставног особља. У ширем смислу, сврха студијског програма је брже запошљавање младих стручњака и бржи привредни напредак Републике Србије, равномернији регионални развој и убрзано укључивање у регионалне и глобалне системе рада и радне снаге. 

Циљ студијског програма Рачунарско инжењерство је да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области рачунарских, информационих и комуникационих технологија и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци.

Исход процеса учења су знања и вештине које студенти могу да стекну савладавањем области које су обухваћене програмом, а које представљају надградњу и даље продубљивање  знања која су стекли на основним струковним или академским студијама. Студенти ће бити оспособљени за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију рачунарских и комункационих подсистема и система што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области.

Презентација предмета за школску 2017/18. годину

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs