Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Наставни план и програм

 

Почетна >>Студирање>> Мастер студије
 
  Мултимедијално инжењерство
 

У протеклих пар година, током процеса дигитализације телевизије у Србији и региону, али и развоја тржишта у погледу имплементације савремених телекомуникационих услуга и сервиса, препознато је да постоји потреба за школовањем кадра, односно за унапређењем знања и звања која су потребна у динамичном развоју технике и технологије у области мултимедијалног инжењерства. Конвергенција индустрија информационих технологија, телекомуникација, потрошачке електронике, мултимедија и забаве је индустријски тренд који доводи до креирања нових услуга, отвара пут новим моделима пословања и представља важан покретач развоја привреда. За успешан рад у овим областима данас, потребни су стручњаци који имају способност интегрисања знања из различитих области и способност брзог усвајања нових знања.

Студијски програм мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство акредитован је у септембру 2017. године. Намењен је студентима који су завршили основне студије у области аудио и видео технологија, електронике и телекомуникација или информационих технологија, али и свима који желе да надограде знања у овим областима и специјализују се за инжењерске послове везане за продукцију или пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја. Обим мастер струковних студија је 120 ЕСПБ.

Акредитовани програм мастер струковних студија је мултидисциплинаран и системом изборних предмета омогућује индивидуално обликовање стручног усавршавања према потребама, склоностима и предзнањима студената. Студирајући на овом програму студентима имају прилику да прошире и унапреде знања из области продукције аудио, видео и мултимедијалних садржаја и савремених комуникационих технологија са нагласком на комуникационим технологијама у дигиталној телевизији. Кроз групу предмета Методе истраживања, Примењени истраживачки рад и Мастер рад подстичу се и развијају знања и вештине потребне за истраживање и развој у овој области, односно развијају се способности потребне за самостално праћење и учествовање у развоју технологија.

Мастер струковне студије Мултимедијално инжењерство настале су захваљујући партнерству Високе школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) у међународном Ерасмус+ пројекту у области јачања капацитета у области високог образовања: Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) - 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP. Наставни план и програм мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство развијен је на основу анализе наставних планова и програма у области аудио и видео технологија, мултимедија, и телекомуникација у Европској унији и свету. На изради планова и програма учествовали су партнери из привреде, али чланови пројектног тима са четири европска универзитета/института:

 1. Политехнички универзитет из Мадрида,
 2. Универзитет у Љубљани,
 3. Технолошки инситут из Тартуа и
 4. Технички универзитет из Остраве.

Основни циљ овог пројекта поред увођења мастер струковних студија из области мултимедијалног инжењерства јесте формирање струковног мастер инжењера електротехнике и рачунарства за област мултимедијалног инжењерства.

Циљ студијског програма

Циљ студијског програма Мултимедијално инжењерство је да омогући студентима да прошире, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области мултимедија и телекомуникација и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци.

Студенти ће бити оспособљени за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области, као и за самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.

Структура студијског програма

 • Мастер струковне студије, 4 семестра, 2 године – 120 ЕСПБ.
 • Студенти бирају 10 од 17 изборних предмета, а обавезни предмети су: Методе истраживања, Стручна пракса 1, Стручна пракса 2, Примењени истраживачки рад и Мастер рад.

Компетенције студената

Неопходно је да мастер инжењери струковних студија познају различите мултимедијалне, информационе и комуникационе технологије, да би могли да понуде оптимална решења тренутним и будућим потребама послодаваца. Поред тога важна је њихова способност да примене стечена знања у пракси, да брзо и ефикасно решавају конкретне проблеме које пред њих постављају корисници, као и да развијају способност креативног мишљења у тимском и самосталном раду.

Мастер струковне студије припремају студенте за:

 • развој и примену темељног знања у специјализованим областима мултимедијалног инжењерства са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање и решавање проблема мултимедијалног инжењерства;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалног инжењерства;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалног инжењерства;
 • ефикасну мултимедијалну комуникацију;
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад; и
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу.

Студенти ће бити оспособљени за:

 • напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система, што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.

Завршетком студија нуди се широки спектар занимања на пословима везаним за дигиталну телевизију, радио, интернет, анимацију и графику, рад у студију и у различитим медијима.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs