Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Историјат
Организација и управљање
Реч директора Школе
Секретаријат
Мисија, визија и политика квалитета
Међународни сертификат
Локација и зграда
Школски простор и опрема
Стратешки циљ развоја
Истраживачки и стручни рад
Наставно веће
Сугестије, предлози, примедбе
Лого Школе
Почетна >> О Школи >> Мисија, визија и политика квалитета
 
  МИСИЈА, ВИЗИЈА И ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
   
 

Мисија
Мисија Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области електротехнике и рачунарства. Образовни процес у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија одвија се по студијским програмима и наставним методама који се непрестано иновирају, чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Визија
Визија колектива Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду јесте да континуирано остварује сопствени развој, као и да својом делатношћу доприноси бржем развоју Србије. Образовни процес ће се непрекидно унапређивати. Наставници и студенти радиће на сопственим и заједничким истраживачким пројектима. Приход од школарине и сарадње са привредним организацијама инвестираће се у унапређивање образовног процеса, усавршавање наставника и иновирање наставних средстава. Оствариће се сарадња са водећим сродним образовним установама у Европи ради размене наставних достигнућа, студената и наставника. Из Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, у којој се стичу високостручна, практична знања, умења и вештине, инжењери ће се оспособљавати за успешно запошљавање у Србији и иностранству.

Директор је на основу Мисије и Визије дефинисао Политику и Циљеве квалитета. Политика квалитета је објављена на свим местима на којим се одвијају активности у Школи. Запослени се упознају са садржајем и значењем Политике на обуци коју спроводе непосредни руководиоци. Политику квалитета преиспитује највише руководство најмање једном годишње. У случају да дође до измене у Циљевима квалитета Школе, преиспитивање се може обавити и чешће. Интегрални текст Политике квалитета се даје у наставку:

Политика квалитета
Руководство и колектив Високе школе елелктротехнике  и рачунарства струковних студија ће, савесним и осмишљеним радом, усавршавати наставне планове и програме, повећавати ефикасност образовног процеса и инвестирати у савремено опремање школе. Остваривање образовног процеса високог квалитета подстицајно ће деловати на:

  • повећање мотивације и задовољства студената,
  • повећање мотивације и задовољства запослених,
  • партнерске односе са оснивачем и свим учесницима наставног процеса,
  • задовољавање захтева привреде,
  • очување животне средине.

Реализовању постављених циљева допринеће и увођење, успостављање одржавање и унапређивање процеса према захтевима стандарда SPRS ISO 9001:2008, система менаџмента квалитетом, који ће верификовати компетентна међународна организација за сертификацију. Одговорност запослених за реализацију политике квалитета прописана је документима система менаџмента квалитетом.

   
  Београд, 07. март 2016. године Директор Школе,
др Вера Петровић
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs