Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Радови на међународним конференцијама
Радови на домаћим конференцијама
Радови у међународним часописима
Радови у домаћим часописима
Уџбеници
Почетна >> Адресар >> др Соња Крстић
 
 
 
др Соња Крстић  
Професор  
 
 
 

Рођена је у Београду. Дипломирала је на Електротехничком факултету у Београду, смер Електроника. Магистрирала је на Електротехничком факултету у Београду 1993. године, одбранивши тезу под насловом: Поузданост електронских компонената за израду електронских инструмената. Докторирала је на УНС одбранивши прву докторску дисертацују из области Музичке акустике на овим просторима: Истраживање утицаја промене врсте материјала на фреквенцијски спектар музичких инструмената. 
Предмети
 
Предмети на којима је Професор ангажован.

Аудио продукција - 260111
Аудио уређаји и системи - 317303
Електротехника - 101007
Музички инструменти - 161307
Примењена акустика - 260511
Системи за аудио и видео продукцију - 317309
Снимање звука - 161807
Снимање звука - 160807
Снимање и продукција звука за медије - 260111

 
Радна биографија
 

У Вишој електротехничкој школи ради најпре као асистент на предмету Електроника и Основе електротехнике, а затим од 1995. године као предавач на предмету Електротехнички материјали и компоненте. Од 2000. године  ради у звању професора на предметима Електротехнички материјали и компоненте, Основи електротехнике 1 и 2 и Електротехника. Од 2005. године ради као професор на предметима Основи електротехнике 1 и 2, Електротехника и Музички инструменти. Од 2012. године ради као професор на предметима Електротехника, Музички инструменти, Снимање звука, Снимање и продукција звука за медије и Примењена акустика. Од 2017. године ради као професор на предметима Електротехника, Музички инструменти, Снимање звука, Снимање и продукција звука за медије, Примењена акустика, Аудио уређаји и системи, Системи за аудио и видео продукцију.


 
Професионалне активности
 

Рецензирани часописи

 

1. Osmokrović P., Krstić S., Ljevak M., Novaković D. – Influence of GIS parameters on the Topler Constant – IEEE Trans. On Electrical Insulation 1992, Vol.27, No.2, pp 214 – 220

2. Osmokrović P., Krivokapić I., Krstić S. – Mechanisam of Electrical Breakdown Left of the Paschen’s Minimum – IEEE Trans. On Dielectrics and Electrical Insulation 1994, Vol.1, No.1, pp 77 – 81

3. Krivokapić I., Krstić S., Osmokrović P. – Optimizacija karakteristika gasnog odvodnika prenapona – Elektrotehnika 40, Beograd, 1991, 11 – 12, pp 788 – 792

4. Krstić S., Sajfert V.,Tošić B.: Quantum Theory of Individual   Phonons -International Journal of Modern Physics B,  accepted for publishing on 18th of November 2008

5. Krstić S., Sajfert V.,Tošić B.: Behaviour of Sound Waves in  Shepherd Flute on the Basis of Quantum  Theory of Individual Phonons, International Journal of Modern Physics B, accepted for publishing on 18th of November 2008  Volume No.24, Issue No. 17.

6. Drinčić D., Krstić S., Zeković A., Martinović D.: Noise Measurements and Protection  -  ЕCOLOGICA ,   accepted for publishing  10th of April  2009

7. Sajfert V., Popov D., Jaćinovski S., Krstić S., Tošić B.: Electron – phonon interaction in nano cylinder   and some  consequences - Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Vol. LI, 2007

8. Sajfert V., Krstić S., Popov D., Pop N.: Absorbtion of Sound Vaves - Analele Universitatti de Vest din Timisoara, Vol. LV,  2011, Seria Fisica

 

Интернационалне конференције

 

1. Osmokrović P., Krivokapić I., Krstić S. – The Mechanisam of Electrical Breakdown at Points to the Left from The Paschen’s Minimum – 14th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Santa Fe, 1990, Paper 1P13, pp 62 – 65

2. Osmokrović P., Ljevak M., Novaković D., Krstić S. – Gas Mixtures Insulation – Properties Measurements – Practical Significance for Switches with Gas Insulators -  8th IEEE Pulsed Power, San Diego, 1991, pp 328 – 331

3. Osmokrović P., Krivokapić I., Krstić S., Lacković I. – The Reversibility of the Characteristics of Gas Filled Surge Arrestors -  8th IEEE Pulsed Power, San Diego, 1991, pp 908 – 911

4. Osmokrović P., Krivokapić I., Krstić S. – Stability of the Gas Filled Surge Arrestors Characteristics Under Service Conditions -  15th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Darmstadt, 1992, Paper 1P20, pp 103 – 108

5. Raković D., Kostić R., Krstić S., Davidova I., Fayfel B.L., Gribov L.A. – A Modified Extended Hückel Calculations for QID Graphites – Optical and Electrical Properties of Polymers, Materials Research Society Symposium Proceedings, Vol.214, 1991, pp 183 – 188

6. Sajfert V., Popov D., Jaćinovski K.,Krstić S.,Tošić B.: Electron –   phonon interaction in nano cylinder   and some   consequences, Analele  Universitatii de Vest din Timisoara, Vol. LI, 2007

7. Kecojević Z., Drinčić D., Krstić S.: Audio System Control using DSP  programmabile Audio matrix  and LAN  Network - INFOTEH, 2009

8. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Sound Forge software implementation in students education in Musical Acoustics - INFOTEH, Jahorina, 2010

9. Krstić S., Milošević M.: Comparative Analysis of the Sound Spectrum Content for Percussion Musical Instruments – ETAI, Ohrid, 2015

 

Националне конференције

 

1. Krivokapić I., Krstić S., Kunosić A. – Possibility of Improvement Characteristics of Gas Filled Surge Aresstors by using Hollow Cathode Effect - 15th SPIG, Dubrovnik 1990

2. Krivokapić I., Krstić S., Osmokrović P. – Investigating Gas Filled Surge Aresstors Impuls Characteristics – ETAN, Zagreb, 1990

3. Krstić S., Osmokrović P., Kartalović N., Ostojić D – Vacuum Electrical Breakdown Mechanism  – 18th SPIG, Kotor 1996

4. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Frequency Spectrum Analysis of One-piece Serbian Shepards Flute - ETRAN, Palić  2008

5. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: How do different Materials affect Simple Serbian C Major Flute  - DOGS, Kelebija 2008.

6. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Comparative Frequency Spectrum Analysis   of One-piece Serbian C Flute -  TELFOR, Beograd 2008

7. Drinčić D., Krstić S., Kecojević Z. : Speech Signal Modification in Reinforcement Audio Systems , DOGS - Kelebija  2008

8. Drinčić D., Krstić S., Kecojević Z.: Acoustic Applification in Reinforcement Audio Systems - ТELFOR, Beograd 2008

9.. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Sound Spectrum of the Two-piece Srrbian C Major Flute  - ЕТRAN, Vrnjačka Banja  2009

10. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Frequency Spectrum Analysis of the Head of the Two-piece Serbian C Flute - TELFOR, Beograd 2009

11. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.:  Comparative Analysis of the Recorder and Two-piece Serbian Flute Sound Spectra  - ETRAN Donji Milanovac, 2010

12. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Comparative Analysis of the Recorder Family Musical Instruments Sound Spectra  – TELFOR, Beograd,  2010

13. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: How do different Materials and different inner Diameters affect One-piece and Two-piece Serbian Flute – DOGS, Iriški Venac, 2010

14. Drinčić D., Krstić S., Ivanović M.: Acoustical Parameters measurement of the Rooms for Speech and Music applaying EASERA software – INFOTEH, Jahorina, March 2010  (vol.9, 449 – 453)

15. Drinčić D., Kecojević Z., Krstić S.: One Solution of Audio Systems Powering – ETRAN, Donji Milanovac, 2010

16. Drinčić D., Krstić S., Ivanović M.: Acoustical Characteristics of Advanced School of Electrical and Computer Engineering Classrooms  – TELFOR, Beograd, 2010

17. Drinčić D., Krstić S., Ivanović M.:  Speech Intelligibility in the Classrooms – DOGS, Iriški Venac, 2010 – 2012

18. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Comparative Analysis of the Serbian Flute Sound Spectra Recorded with Microphone placed in different Positions – ETRAN, 2011

19. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Didjeribone Construction, Intonation and Sound Spectrum Analysis  - TELFOR, Beograd,  2011

20. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Dynamic Characteristics of Classical Guitar

- ETRAN, Zlatibor, 2012

21. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Dynamic and Spectra Characteristics of Classical Guitar  - DOGS, Kovačica, 2012

22. Krstić. S., Drinčić D., Trifunović M., Milenković M.: Noise Measurements in the Belgrade Zoo - ECOLOGY of Urban Areas, Ečka, 2012

23. Krstić. S., Drinčić D., Milošević M.: Classical Guitar with and without Resonator: Comparative Analysis of Dynamic Characteristics  - TELFOR, Beograd,  2012

24. Krstić S., Todorović D., Milošević M.: Measuring and analyzing directional Characteristics of the Serbian Flute - ETRAN, Zlatibor,  2013

25. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Frequency Spectrum Analysis of Simple One-piece Serbian C Flute - AES Regional Convention, Proceedings of The Second International Conference TAKTONS  - Novi Sad, Serbia, November 13th – 16th 2013

26. Krstić S., Milošević I., Trifunović M.: Positive and Negative Aspects of Distant Learning: Experiences with Moodle Platform – Synthesis, Singidunum, Beograd, 2014

27. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: The Influence of the Lute Neck Morphology on the Tonal and Spectral Characteristics - ETRAN, Vrnjačka Banja, 2014

28. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: The Influence of the Lute free resonating Strings on the tonal and spectral Characteristics - DOGS, Novi Sad, 2014

29. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Berger Experiments Auditory Tests Analysis corrected with adjusted Parameters – ЕТRAN, 2015

30. Krstić S., Drinčić D., Milošević M.: Frequency spectrum analysis of simple one-piece Serbian C flute  - TAKTONS, Novi Sad, 2015

31. Krstić S., Milošević M., Janković N.: Merenje i analiza karakteristika usmerenosti violine - ETRAN, Kladovo, 2017

32. Krstić S., Drinčić D.,Trifunović M.: Analysis of the violin sound radiation in the studio’s conditions -TAKTONS, Novi Sad, 2017

33. Krstić S., Milošević M., Janković N.: Uticaj dinamike na spektralne karakteristike violine - DOGS, Novi Sad, 2017

 

Предавања по позиву

 

1. Krstić S.: Akustika muzičkih instrumenata, Centar za održanje nacionalne baštine, Prislonica 2009

2. Krstić S.: Akustika duvačkih muzičkih instrumenata, Centar za održanje nacionalne baštine, Prislonica 2010

3. Krstić S.: Musical Instruments recording, Institute of Mihajlo Pupin, Engineering Comity, City of Belgrade, 2011

4. Krstić S.: Noise measuring in the Belgrade ZOO, Institute of Mihajlo Pupin, Engineering Comity, City of Belgrade, 2012

5. Krstić S.: Obrazovni profil u oblasti AV MM u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu , Privredna komora, City of Belgrade, 2015

6. Krstić S.: Muzički instrumenti u različitim prostorima, Galerija RTS-a, Beograd, 2016

7. Krstić S.: Rock godišnjak Radija 202 – sistemi za ozvuku i monitoring, Privredna komora, City of Belgrade, 2017

 

Публикације

 

1. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook , Beograd, VIŠER, 2017

2. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 1 , Beograd, VIŠER, 2017

3. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 2, Beograd, VIŠER, 2017

4. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook,  Beograd, VIŠER, 2016

5. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 1, Beograd, VIŠER, 2016

6. Krstić S., Milošević I., Golubović S.: Basics of Electrical Engineering Handbook  - Beograd 2015

7. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook , Beograd, VIŠER, 2015

8. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 1, Beograd, VIŠER, 2014

9. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 2, Beograd, VIŠER, 2014

10. Krstić S., Milošević I., Golubović S.: Basics of Electrical Engineering Handbook , Beograd 2014

11. Krstić S., Milošević M., Panić N., Tomić O.: Applayed Acoustics Handbook, Beograd, VIŠER, 2014

12. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook 2, Beograd, VIŠER, 2012

13. Krstić S. : Basics of Electrical Engineering Handbook 1, Beograd, VIŠER, 2012

14. Krstić S. : Basics of Electrical Engineering Handbook 2, Beograd, VIŠER, 2012

15. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 1, Beograd, VŠER, 2011

16. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook 1, Beograd, VŠER, 2010

17. Krstić S. : Basics of Electrical Engineering Handbook 1, Beograd, VŠER, 2009

18. Krstić S. : Basics of Electrical Engineering Handbook 2, Beograd, VŠER, 2009

19. Krstić S. : Acoustics of Musical Instruments, Beograd, VŠER, 2009

20. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook 1, Beograd, VETŠ, 2007

21. Krstić S., Cerić V.: Musical Instruments Handbook 2, Beograd, VETŠ, 2007

22. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 1, Beograd, VETŠ, 2004

23. Krstić S., Đukić I.: Electrical Engineering Book 2, Beograd, VETŠ, 2004

24. Raković D., Krstić S., Turković LJ.: Modern Materials and Technologies, Beograd, Grosknjiga, 1997

 

Магистарска  теза

 

1. Krstić S.: Electronic Components Reliability due to Overvoltage – Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, 1993

 

Докторска  теза

 

1. Krstić S.: Analysis of Different Materials Influence on Musical Instruments Frequency Spectra – Univerzitet Novi Sad, TF ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, 2009

 

Рецензије

 

2010 – Уџбеник за 8. разред Основне школе, Техничко и информатичко образовање, Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић, Завод за Уџбенике, Београд

2010 – Радна свеска за 8. разред Основне школе, Техничко и информатичко образовање, Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић, Завод за уџбенике, Београд

2010 - Приручник за коришћење материјала за радне свеске за 8. разред Основне школе, Техничко и информатичко образовање, Вјекослав Сајферт, Завод за уџбенике

2010 – Збирка материјала за Техничко и информатичко образовање за 8. разред Основне школе, Вјекослав Сајферт, Завод за уџбенике, Београд

2011 – Акустика, збирка решених задатака, П. Правица и Д. Дринчић, ВИШЕР, Београд

2012 – Техничко  решење  Лабораторијско експериментално постројење за снимање и анализу акустичких емисија парцијалних пражњења код мерних трансформатора,  Жељко Ђуровић, Миомир Мијић, Владимир Челебић, Ива Салом, Јованка Гајица, Милан Радуловић, Владислав Секулић, Ненад Карталовић, Институт Михајло Пупин, Београд

2012 – Збирка задатака из Основа електротехнике 1 за 1. разред електротехничке школе,  Вела Чоја, Маја Тодоровић, Горан Станојевић, Завод за уџбенике, Београд

2015 – Трактат о фрули,  Бора Дугић, Завод за уџбенике, Београд

2015 – ТВ системи и видео технологије – проручник за лабораторијске вежбе, Миле Петровић, Ивана Милошевић, ВИШЕР, Београд

 2015 – Студијска и ванстудијска ТВ продукција -  проручник за лабораторијске вежбе,  Ивана Милошевић, Мирко Милошевић, ВИШЕР, Београд

2015 – Стереофонија – теорија и пракса,  Љубинко Гордић, Здравко Маљкобвић, РТС, Београд

 

Фестивал науке

 

2010 – организација и реализација поставке ВИШЕР  Научи да снимиш музички ЦД и Под светлима рефлрктора

2011 - организација и реализација поставке ВИШЕР  Звук у боји и тајанствени инструменти

2012 - организација и реализација поставке ВИШЕР   Музичка радионица

2013 - организација и реализација поставке ВИШЕР   Чик погоди и Виртуелни ТВ студио

2014 - организација и реализација поставке ВИШЕР   Путовање кроз 3Д магију

2015 - организација и реализација поставке ВИШЕР   Постани електронски композитор

2016 - организација и реализација поставке ВИШЕР  Распеване цеви

 

Организација конференција

 

2011 -  TAKTONS  – организација и реализација учешћа Српске АЕС секције и радне прославе јубилеја секције (20 година АЕС-а у Србији)

2013 - TAKTONS  – учешће у организацији конференцијe, и рецензент радова и организација 1. такмичења студената

2015 - TAKTONS  – учешће у организацији конференцијe, и рецензент радова и организација 2. такмичења студената

2016 – АЕС, Париз – учешће у организацији и реализацији светске конференције аудио инжењера

2017 - TAKTONS  – организација и реализација учешћа Српске АЕС секције и радне прославе јубилеја секције (25 година АЕС-а у Србији), учешће у организацији конференцијe, и рецензент радова и организација 3. такмичења студената

 

Пројекти

 

1.  TEMPUS пројекат за иновацију рада СП АВТ – Осмишљавање курикулума за нове предмете и иновација курикулума за већ постојеће (Музички инструменти, Снимање звука, Електротехника) на постојећем СП. Осмишљавање Специјалистичких студија ДМДТВ. Осмишљавање курикулума за предмете на Специјалистичким студијама (Снимање и продукција звука за медије, Музичка акустика, Примењена акустика). Осмишљавање, организација и реализација пријемног испита за  Специјалистичке студије. Одржавање наставе на Специјалистичким студијама (Снимање и продукција звука за медије, Примењена акустика). 

TEMPUS  517022 - Inoviranje i implementiranje nastavnog programa strukovnih studija u oblasti Digitalne Televizije i Multimedija

 

2. TEMPUS пројекат за повезивање студената у региону – менторски рад на изради сценарија за продукцију студентских радова

TEMPUS 544108 - Razvoj visokog obrazovanja i društva stvaranjem kooperativnog okruženja u oblasti umetnosti i medija kroz regionalnu studentsku saradnju u produkciji audio-video sadržaja

 

3. ERASMUS+  пројекат за иновацију рада СП АВТ  – Осмишљавање курикулума за нове предмете и иновација курикулума за већ постојеће (Музички инструменти, Снимање звука, Електротехника) на постојећем СП. Осмишљавање Мастер студија ДББТ. Осмишљавање курикулума за предмете на Мастер студијама (Аудио продукција, Снимање и продукција звука за медије).

ERASMUS+ 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP - DIGITAL BROADCASTING AND BROADBAND TECHNOLOGIES 

 

Сарадња

 

2013

 

 - Организација и реализација сарадње са Домом омладине

- Организација, координација и реализација радионице у оквиру Студентског АЕС Самита 2013

 

2014

 

 - Организација и реализација сарадње са Домом омладине

- Организација и реализација сарадње са ТВ Првом

- Организација и реализација сарадње са Радио Београдом

- Организација и реализација сарадње са ТВ Коперникус

 

2015

 

- Организација и реализација сарадње са Домом омладине

- Организација и реализација сарадње са ТВ Првом

- Организација и реализација сарадње са Радио Београдом

- Организација И реализација сарадње са КСТ-ом

- Организација И реализација сарадње са РТС-ом

- Организација И реализација сарадње са Гранд продукцијом

- Организација и реализација сарадње са ТВ Коперникус

- Организација и реализација сарадње са ТВ Хепи

- Организовање И реализација практичне наставе за ученике средњих електротехничких школа

- Организација и реализација државног такмичења из Мултимедија у ВИШЕР

 

2016

 

- Организација и реализација сарадње са Домом омладине

- Организација и реализација сарадње са ТВ Првом

- Организација и реализација сарадње са Радио Београдом

- Организација и реализација сарадње са КСТ-ом

- Организација и реализација сарадње са РТС-ом

- Организација и реализација сарадње са Позориштем на Теразијама

- Организација и реализација сарадње са ТВ Коперникус

- Организација и реализација сарадње са ТВ Хепи

- Организовање и реализација практичне наставе за ученике средњих електротехничких школа

- Oрганизација и реализација државног такмичења из Мултимедија у ВИШЕР

 

2017

 

- Организација и реализација сарадње са Домом омладине

- Организација и реализација сарадње са ТВ Првом

- Организација и реализација сарадње са Радио Београдом

- Организација и реализација сарадње са КСТ-ом

- Организација и реализација сарадње са РТС-ом

- Организација и реализација сарадње са Позориштем на Теразијама

- Организација и реализација сарадње са ТВ Коперникус

- Организација и реализација сарадње са ТВ Хепи

- Организовање и реализација практичне наставе за ученике средњих електротехничких школа

- Организација и реализација државног такмичења из Мултимедија у ВИШЕР

 


 
Контакт информације
 
Термини консултација:
Уторак: 15:00-17:00 Четвртак: 12:00-14:00
Кабинет: 109
E-Mail: sonja.krstic@viser.edu.rs

 
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs