Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Septembar (2017/2018)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 01.09.2018. 09:00 SD 0
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 01.09.2018. 10:00 302 0
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 01.09.2018. 10:00 302 0
110507 Analogna elektronika dr Predrag Pejović 01.09.2018. 10:00 GSL 0
100117 Nemački jezik mast. filol. Andrea Žerajić 01.09.2018. 10:00 SD 0
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 01.09.2018. 12:00 607 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 01.09.2018. 13:00 SD 0
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 01.09.2018. 13:00 SD 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 01.09.2018. 13:00 SL 0
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 01.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 01.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 01.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 01.09.2018. 13:00 406 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 01.09.2018. 13:00 406 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 01.09.2018. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 01.09.2018. 17:00 509 0
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 01.09.2018. 17:00 102 0
191008 Bežični komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 01.09.2018. 17:00 112 0
190608 Veb sistemi i tehnologije dr Branimir Trenkić 01.09.2018. 17:00 112 0
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 01.09.2018. 17:00 112,109 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Vladica Mijailović 01.09.2018. 17:00 302 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 02.09.2018. 09:00 302,304 0
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 02.09.2018. 09:00 302,304 0
170412 Televizijske kamere mr Aleksandar Kajević 02.09.2018. 10:00 GSL 0
161607 Televizijske kamere mr Aleksandar Kajević 02.09.2018. 10:00 GSL 0
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 02.09.2018. 10:00 106 0
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 02.09.2018. 10:00 106 0
240812 Stručna praksa mr Milija Džekulić 02.09.2018. 10:00 106 0
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 02.09.2018. 10:00 106 0
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 02.09.2018. 10:00 509 0
230211 Upravljanje informacionom bezbednošću dr Nemanja Maček 02.09.2018. 10:00 509 0
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 02.09.2018. 13:00 406 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 02.09.2018. 13:00 403 0
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 02.09.2018. 13:00 403 0
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 02.09.2018. 13:00 106 0
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 02.09.2018. 13:00 304 0
100607 Verovatnoća i statistika dr Vladimir Baltić 02.09.2018. 13:00 SD 0
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 02.09.2018. 13:00 302 0
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 02.09.2018. 13:00 302 0
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 02.09.2018. 15:00 403 0
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 02.09.2018. 15:00 403 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 02.09.2018. 17:00 509 0
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 02.09.2018. 17:00 509 0
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 02.09.2018. 17:00 406 0
220611 Kvalitet električne energije dr Aleksandra Grujić 02.09.2018. 17:00 406 0
317301 Kompresija audio i video signala . Komisija . 02.09.2018. 17:00 203 0
180307 Kompresija video i audio signala . Komisija . 02.09.2018. 17:00 203 0
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 02.09.2018. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 02.09.2018. 17:00 Audio st. 0
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 02.09.2018. 17:00 302 0
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 02.09.2018. 17:00 302 0
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 02.09.2018. 17:00 SL,SD 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 03.09.2018. 10:00 112,109 0
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 03.09.2018. 10:00 112,109 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 03.09.2018. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 03.09.2018. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 03.09.2018. 10:00 112,109 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 03.09.2018. 10:00 GSL 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 03.09.2018. 10:00 GSL 0
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 03.09.2018. 10:00 106 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 03.09.2018. 10:00 106 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 03.09.2018. 10:00 302 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 03.09.2018. 10:00 302 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 03.09.2018. 10:00 406 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 03.09.2018. 10:00 406 0
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 03.09.2018. 10:00 406 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 03.09.2018. 13:00 105 0
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 03.09.2018. 13:00 105 0
120207 Električni motori dr Saša Stojković 03.09.2018. 13:00 302 0
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 03.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 03.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 03.09.2018. 13:00 GSL,GSD 0
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 03.09.2018. 13:00 310 0
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 03.09.2018. 13:00 SL,SD 0
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 03.09.2018. 13:00 SL,SD 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 03.09.2018. 13:00 106 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 03.09.2018. 13:00 106 0
141107 Digitalni sistemi upravljanja dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
140410 Digitalni sistemi upravljanja dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
140408 Upravljanje tehnološkim procesima dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
240212 Digitalni sistemi upravljanja dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
220111 Upravljanje dinamičkim sistemima dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
Upravljanje procesima dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
240111 Upravljanje dinamičkim sistemima dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 03.09.2018. 17:00 302 0
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 03.09.2018. 17:00 602 0
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 03.09.2018. 17:00 602 0
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 03.09.2018. 17:00 204 0
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 03.09.2018. 17:00 203 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 03.09.2018. 17:00 SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 03.09.2018. 17:00 SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 03.09.2018. 17:00 SD 0
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 03.09.2018. 17:00 SD 0
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 03.09.2018. 17:00 SD 0
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 04.09.2018. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 04.09.2018. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 04.09.2018. 10:00 406 0
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 04.09.2018. 10:00 406 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 04.09.2018. 10:00 302 0
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 04.09.2018. 10:00 302 0
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 04.09.2018. 13:00 106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 04.09.2018. 13:00 106 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 04.09.2018. 13:00 106 0
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 04.09.2018. 13:00 402,403 0
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 04.09.2018. 13:00 302,304 0
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 04.09.2018. 13:00 SD 0
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 04.09.2018. 13:00 406 0
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 04.09.2018. 13:00 509 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 04.09.2018. 13:00 509 0
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 04.09.2018. 15:00 607 0
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 04.09.2018. 15:00 607 0
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 04.09.2018. 17:00 310 0
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 04.09.2018. 17:00 310 0
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 05.09.2018. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 05.09.2018. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 05.09.2018. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 05.09.2018. 10:00 402 0
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 05.09.2018. 10:00 304 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 05.09.2018. 10:00 304 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 05.09.2018. 10:00 406 0
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 05.09.2018. 10:00 607 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 05.09.2018. 13:00 302 0
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 05.09.2018. 13:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 05.09.2018. 13:00 106 0
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 05.09.2018. 13:00 402,403,409 0
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 13:00 SL,SD 0
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 13:00 SL,SD 0
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 05.09.2018. 13:00 406 0
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 05.09.2018. 13:00 406 0
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 05.09.2018. 13:00 406 0
110407 Analiza kola dr Radiša Stefanović 05.09.2018. 13:00 105 0
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 05.09.2018. 17:00 SL 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 05.09.2018. 17:00 SD 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 05.09.2018. 17:00 SD 0
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 05.09.2018. 17:00 302 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 05.09.2018. 17:00 302 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 05.09.2018. 17:00 302 0
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 05.09.2018. 17:00 302 0
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 05.09.2018. 17:00 302 0
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 06.09.2018. 10:00 302 0
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 06.09.2018. 10:00 406 0
170403 Kompjuterska grafika dr Perica Štrbac 06.09.2018. 10:00 SL 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 06.09.2018. 10:00 SL 0
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 06.09.2018. 10:00 506,509 0
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 06.09.2018. 10:00 506,509 0
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 06.09.2018. 13:00 SL,SD 0
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 06.09.2018. 13:00 106 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 06.09.2018. 13:00 302,304 0
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 06.09.2018. 13:00 302,304 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 06.09.2018. 13:00 GSL 0
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 06.09.2018. 13:00 406 0
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 06.09.2018. 13:00 607 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 06.09.2018. 13:00 607 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 06.09.2018. 13:00 GSL 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 06.09.2018. 13:00 GSL 0
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 06.09.2018. 13:00 GSL 0
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 06.09.2018. 17:00 403 0
190408 Internet telefonija i televizija dr Mile Petrović 06.09.2018. 17:00 406 0
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 06.09.2018. 17:00 406 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 06.09.2018. 17:00 406 0
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 06.09.2018. 17:00 406 0
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 06.09.2018. 17:00 112 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 06.09.2018. 17:00 105,106 0
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 07.09.2018. 10:00 SL,SD 0
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 07.09.2018. 10:00 402,403,409 0
170607 Osnovi elektronskog poslovanja dr Dejan Tošić 07.09.2018. 10:00 406 0
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 07.09.2018. 10:00 406 0
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 07.09.2018. 10:00 302 0
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 07.09.2018. 10:00 106 0
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 07.09.2018. 10:00 GSL 0
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 07.09.2018. 13:00 GSL 0
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 07.09.2018. 13:00 GSD 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 07.09.2018. 13:00 302,304 0
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 07.09.2018. 13:00 302,304 0
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Miroslav Lutovac 07.09.2018. 13:00 SD 0
160807 TV sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
111507 TV tehnika dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
170408 TV sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
110411 TV tehnika dr Ivana Milošević 07.09.2018. 13:00 406 0
250113 Funkcionalni programski jezici dr Perica Štrbac 07.09.2018. 13:00 607 0
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 07.09.2018. 13:00 607 0
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 07.09.2018. 13:00 607 0
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 07.09.2018. 13:00 106 0
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 07.09.2018. 17:00 304 0
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 07.09.2018. 17:00 112,109 0
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 07.09.2018. 17:00 310 0
317310 Multimedijalna posprodukcija dr Marina Kecman 07.09.2018. 17:00 310 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.09.2018. 09:00 607 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.09.2018. 09:00 607 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 08.09.2018. 09:00 607 0
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 08.09.2018. 10:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 08.09.2018. 10:00 106 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.09.2018. 10:00 GSL,GSD 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.09.2018. 10:00 GSL,GSD 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 08.09.2018. 10:00 SL,SD 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 08.09.2018. 10:00 SL,SD 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112,109,402 0
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112,109,402 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112,109,402 0
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112,109 0
230511 Korporacijske komutacione mreže dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112 0
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 10:00 112 0
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 08.09.2018. 12:00 112,109 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 08.09.2018. 13:00 106 0
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 08.09.2018. 13:00 106 0
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 08.09.2018. 13:00 106 0
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 08.09.2018. 13:00 302 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.09.2018. 13:00 SD 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
170420 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
162307 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
260411 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 08.09.2018. 13:00 310 0
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 08.09.2018. 15:00 607 0
260111 Snimanje i produkcija zvuka za medije dr Sonja Krstić 08.09.2018. 17:00 Audio st. 0
260511 Primenjena akustika dr Sonja Krstić 08.09.2018. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 08.09.2018. 17:00 Audio st. 0
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
110415 Analiza signala dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
110807 Analiza signala dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 08.09.2018. 17:00 204 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 08.09.2018. 17:00 204 0
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 08.09.2018. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 08.09.2018. 17:00 Audio st. 0
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 08.09.2018. 17:00 607 0
317209 Psihologija dr Emilija Marković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 08.09.2018. 17:00 SD,SL 0
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 09.09.2018. 10:00 302 0
140217 Signali i sistemi dr Goran Dikić 09.09.2018. 10:00 SL,SD 0
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 09.09.2018. 10:00 509,602,409,607 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 09.09.2018. 10:00 509,602,409,607 0
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 09.09.2018. 10:00 406 0
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 09.09.2018. 13:00 304 0
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 09.09.2018. 13:00 509,109 0
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 09.09.2018. 13:00 310,GSL 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 09.09.2018. 13:00 SD 0
140402 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 09.09.2018. 13:00 SD 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 09.09.2018. 13:00 607,402 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 09.09.2018. 17:00 106 0
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 09.09.2018. 17:00 302 0
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 09.09.2018. 17:00 302 0
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 09.09.2018. 17:00 302 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 09.09.2018. 17:00 406 0
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 09.09.2018. 17:00 SL,SD 0
100408 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 10.09.2018. 09:00 SL,SD 0
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 10.09.2018. 09:00 SL,SD 0
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 10.09.2018. 09:00 SL,SD 0
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 10.09.2018. 09:00 SL,SD 0
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 10.09.2018. 10:00 607,302 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 10.09.2018. 10:00 607,302 0
171207 Upravljanje proizvodnjom i logistikom dr Živorad Vasić 10.09.2018. 10:00 607,302 0
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 10.09.2018. 10:00 607,302 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 10.09.2018. 10:00 607,302 0
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 10.09.2018. 10:00 106 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.09.2018. 10:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.09.2018. 10:00 310 0
130311 Programiranje veb aplikacija dr Ivan Vulić 10.09.2018. 10:00 402,403 0
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 10.09.2018. 12:00 SL,SD 0
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 10.09.2018. 13:00 406 0
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 10.09.2018. 13:00 406 0
162707 Ozvučavanje dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
160607 MIDI sistemi dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
160607 MIDI i sinteza zvuka dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSL 0
170406 MIDI sistemi dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSL 0
170414 Ozvučavanje dr Dragan Novković 10.09.2018. 13:00 GSD 0
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 10.09.2018. 13:00 506,509 0
170411 Digitalna obrada slike dr Sonja Krstić 10.09.2018. 17:00 Audio st. 0
161507 Digitalna obrada slike dr Sonja Krstić 10.09.2018. 17:00 Audio st. 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 10.09.2018. 17:00 Audio st. 0
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 10.09.2018. 17:00 106 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 10.09.2018. 17:00 106 0
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 10.09.2018. 17:00 402,403 0
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 10.09.2018. 17:00 402,403 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 10.09.2018. 17:00 402,403 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 10.09.2018. 17:00 402,403 0
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 10.09.2018. 17:00 204 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 10.09.2018. 17:00 204 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 10.09.2018. 17:00 403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 10.09.2018. 17:00 403 0
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 10.09.2018. 17:00 403 0
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 10.09.2018. 17:00 403 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 10.09.2018. 17:00 Audio st. 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 11.09.2018. 10:00 406 0
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 11.09.2018. 10:00 406 0
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 11.09.2018. 10:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 11.09.2018. 10:00 106 0
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 11.09.2018. 10:00 509,506 0
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 11.09.2018. 10:00 SL,SD 0
150407 Baze podataka dr Danijela Milošević 11.09.2018. 10:00 409 0
130405 Baze podataka dr Danijela Milošević 11.09.2018. 10:00 409 0
150311 Relacione baze podataka dr Danijela Milošević 11.09.2018. 11:00 409,402,403 0
230311 Servisno orijentisana arhitektura dr Zoran Ćirović 11.09.2018. 13:00 402,403 0
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 11.09.2018. 13:00 402,403,409 0
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 11.09.2018. 13:00 402,403,409 0
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 11.09.2018. 13:00 SD 0
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 11.09.2018. 13:00 406 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 11.09.2018. 13:00 406 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 11.09.2018. 13:00 406 0
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 11.09.2018. 13:00 406 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 11.09.2018. 13:00 106 0
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 11.09.2018. 13:00 112 0
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 11.09.2018. 13:00 GSL 0
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 11.09.2018. 13:00 304 0
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 11.09.2018. 17:00 SD,607 0
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 11.09.2018. 17:00 406 0
240412 Automatski menjački prenosnici dr Goran Vorotović 11.09.2018. 17:00 106 0
240112 Konstrukcija i dinamika kretanja vozila dr Goran Vorotović 11.09.2018. 17:00 106 0
317103 Automatske transmisije dr Goran Vorotović 11.09.2018. 17:00 106 0
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 11.09.2018. 17:00 GSD 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 12.09.2018. 10:00 509 0
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 12.09.2018. 10:00 509 0
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 12.09.2018. 10:00 402,403,409,506 0
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 12.09.2018. 10:00 112,109 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 12.09.2018. 10:00 106 0
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 12.09.2018. 10:00 402,403,409 0
160207 Mediji masovne komunikacije dr Divna Vuksanović 12.09.2018. 10:00 SD 0
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 12.09.2018. 13:00 509 0
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 12.09.2018. 13:00 509 0
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 12.09.2018. 13:00 509 0
130409 Mikroračunarski sistemi dr Milan Mijalković 12.09.2018. 13:00 SL 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 12.09.2018. 13:00 SL 0
190708 Primena digitalnih signal-procesora dr Milan Mijalković 12.09.2018. 13:00 SL 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 12.09.2018. 13:00 SL 0
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 12.09.2018. 13:00 402,403,409 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 12.09.2018. 13:00 402,403 0
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 12.09.2018. 13:00 112,102 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 12.09.2018. 13:00 112,102 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 12.09.2018. 13:00 310 0
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 12.09.2018. 13:00 310 0
111407 Specijalna elektronska kola . Komisija . 12.09.2018. 13:00 GSL 0
130407 Digitalna obrada signala . Komisija . 12.09.2018. 13:00 203 0
110409 Specijalna elektronska kola . Komisija . 12.09.2018. 13:00 GSL 0
130408 Digitalna obrada signala . Komisija . 12.09.2018. 13:00 203 0
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 12.09.2018. 13:00 302 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 12.09.2018. 13:00 302 0
220411 Bezbednost i zaštita na radu u elektroenergetici dr Ivana Vlajić-Naumovska 12.09.2018. 17:00 302 0
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 12.09.2018. 17:00 302 0
180507 Satelitski komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 12.09.2018. 17:00 106 0
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 12.09.2018. 17:00 302 0
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 12.09.2018. 17:00 302 0
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 12.09.2018. 17:00 302 0
230711 Programiranje aplikacija za mobilne uređaje dr Nemanja Maček 12.09.2018. 17:00 302 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Stefan Panić 12.09.2018. 17:00 GSL 0
© 2018 School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099