Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Business cooperation

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Akademija inženjerskih nauka Srbije

Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Fracture Code Corporation doo

Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini

Strawberry Energy

TE-Group d.o.o

MEAN WELL Enterprises Co

Edukacija

Infostud 3 d.o.o.

Protonova doo-Inđija

Umetnička muzička radionica – Jimmy-Beograd

MASTER TEAM D.o.o., Beograd

MHE Vladići 1 nova d.o.o, Beograd

Privredno društvo "Termo tim" d.o.o.-Novi Beograd

Radiodifuzna ustanova Studio B

Republička radiodifuzna agencija

Open DOO -Beograd

Fox Electronics doo-Trstenik

International Energetic Expert Group - IEEG doo-Stara Pazova

Scada doo-Beograd

Asseco SEE doo Beograd

IMP Računarski sistemi doo Beograd

Privredno društvo Saga d.o.o Beograd

Rivijera film doo-Beograd

B 92 AD Beograd

D2M Global Beograd

Crater Studio d.o.o –ogranak Crater VFX Training Center-Beograd

MARKOCUT- Studio za audio-video proizvodnju -Čačak

Zajednica elektrotehničkih škola srbije

Societe Generale Banka Srbija

Centar za muzičko i dramsko stvaralaštvo ART BEAT-Beograd

Visoka železnička škola strukovnih studija-Beograd

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd