Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Poslovna saradnja

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd

Akademija inženjerskih nauka Srbije

Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Fracture Code Corporation doo

Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini

Strawberry Energy

TE-Group d.o.o

MEAN WELL Enterprises Co

Edukacija

Infostud 3 d.o.o.

Protonova doo-Inđija

Umetnička muzička radionica – Jimmy-Beograd

MASTER TEAM D.o.o., Beograd

MHE Vladići 1 nova d.o.o, Beograd

Privredno društvo "Termo tim" d.o.o.-Novi Beograd

Radiodifuzna ustanova Studio B

Republička radiodifuzna agencija

Open DOO -Beograd

Fox Electronics doo-Trstenik

International Energetic Expert Group - IEEG doo-Stara Pazova

Scada doo-Beograd

Asseco SEE doo Beograd

IMP Računarski sistemi doo Beograd

Privredno društvo Saga d.o.o Beograd

Rivijera film doo-Beograd

B 92 AD Beograd

D2M Global Beograd

Crater Studio d.o.o –ogranak Crater VFX Training Center-Beograd

MARKOCUT- Studio za audio-video proizvodnju -Čačak

Zajednica elektrotehničkih škola srbije

Societe Generale Banka Srbija

Centar za muzičko i dramsko stvaralaštvo ART BEAT-Beograd

Visoka železnička škola strukovnih studija-Beograd

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd