Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аутоматика и системи управљања возилима

Студијски програм Аутоматика и системи управљања возилима има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експлоатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима су:

  • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области аутоматике и система управљања возилима;
  • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају;
  • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из ове области, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Савладавањем студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да прати и примењује новине у струци (стицање знања из опште образовних предмета и савремених области аутоматике и рачунарства омогућавају да се са успехом прате области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и система управљања у возилима);
  • да развија вештина и спретности у употреби знања (оспособљавање за пројектовање,реализацију и одржавање процеса и система аутоматизације);
  • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима);
  • да пројектује и организује радне процесе, да пројектује и доноси оперативне одлуке о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса, итд;
  • да учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
  • да може наставити даље усавршавање на специјалистичким студијама.

Стручни назив

  • Након завршених основних струковних студија Аутоматика и системи управљања возилима, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

мр Милија Џекулић слика

мр Милија Џекулић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Слободан Драшковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2012 НПП - 2012
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101007
6
изборни
1
101507
6
изборни
1
100307
6
изборни
1
171907
6
изборни
1
101207
6
изборни
1
101307
6
изборни
2
110107
6
изборни
2
140107
6
изборни
2
110507
6
изборни
3
140207
6
изборни
3
130507
6
изборни
3
140607
6
изборни
4
121007
6
изборни
4
140707
6
изборни
4
140307
6
изборни
4
150407
6
изборни
5
141007
6
изборни
5
101607
4
обавезан
5
8
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099