Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Automatika i sistemi upravljanja vozilima

Studijski program Automatika i sistemi upravljanja vozilima ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ciljevi studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima su:

  • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti automatike i sistema upravljanja vozilima;
  • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju;
  • da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama iz ove oblasti, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.

Savladavanjem studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da prati i primenjuje novine u struci (sticanje znanja iz opšte obrazovnih predmeta i savremenih oblasti automatike i računarstva omogućavaju da se sa uspehom prate oblasti savremene automatizacije i računarski upravljanih procesa, kao i sistema upravljanja u vozilima);
  • da razvija veština i spretnosti u upotrebi znanja (osposobljavanje za projektovanje,realizaciju i održavanje procesa i sistema automatizacije);
  • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u lokalizaciji i otklanjanju kvarova, kao i principima rada i zahtevima različitih elektro-mašinskih sistema u procesima i na vozilima);
  • da projektuje i organizuje radne procese, da projektuje i donosi operativne odluke o obimu, opravdanosti i praćenju poslovanja srednjih i malih preduzeća, auto kuća, specijalizovanih servisa, itd;
  • da učestvuje u timskom radu i bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
  • da može nastaviti dalje usavršavanje na specijalističkim studijama.

Stručni naziv

  • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Automatika i sistemi upravljanja vozilima, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

mr Milija Džekulić slika

mr Milija Džekulić

Kabinet: 101

Elektronska pošta: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Slobodan Drašković

Kabinet: 104

Elektronska pošta: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101307
6
izborni
1
101007
7
obavezan
1
101507
4
izborni
1
100307
7
obavezan
1
100117
4
izborni
1
101207
6
izborni
1
110107
6
izborni
2
140107
6
izborni
2
140111
6
izborni
2
120107
6
izborni
2
140217
6
izborni
2
110507
6
izborni
3
140207
6
izborni
3
140907
6
izborni
3
130507
6
izborni
3
140307
6
izborni
3
140607
6
izborni
4
110907
6
izborni
4
121007
6
izborni
4
140707
6
izborni
4
140807
6
izborni
4
170807
6
izborni
5
111707
6
izborni
5
141007
6
izborni
5
SP
4
obavezan
5
141307
6
izborni
5
ZR
8
obavezan
6
150607
6
izborni
6
121607
6
izborni
6
141407
6
izborni
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099