Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Automatika i sistemi upravljanja vozilima

Studijski program Automatika i sistemi upravljanja vozilima ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ciljevi studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima su:

  • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti automatike i sistema upravljanja vozilima;
  • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju;
  • da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama iz ove oblasti, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.

Savladavanjem studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da prati i primenjuje novine u struci (sticanje znanja iz opšte obrazovnih predmeta i savremenih oblasti automatike i računarstva omogućavaju da se sa uspehom prate oblasti savremene automatizacije i računarski upravljanih procesa, kao i sistema upravljanja u vozilima);
  • da razvija veština i spretnosti u upotrebi znanja (osposobljavanje za projektovanje,realizaciju i održavanje procesa i sistema automatizacije);
  • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u lokalizaciji i otklanjanju kvarova, kao i principima rada i zahtevima različitih elektro-mašinskih sistema u procesima i na vozilima);
  • da projektuje i organizuje radne procese, da projektuje i donosi operativne odluke o obimu, opravdanosti i praćenju poslovanja srednjih i malih preduzeća, auto kuća, specijalizovanih servisa, itd;
  • da učestvuje u timskom radu i bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
  • da može nastaviti dalje usavršavanje na specijalističkim studijama.

Stručni naziv

  • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Automatika i sistemi upravljanja vozilima, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

mr Milija Džekulić slika

mr Milija Džekulić

Kabinet: 101

Elektronska pošta: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Slobodan Drašković

Kabinet: 104

Elektronska pošta: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101307 Aplikativni softver 6 izborni 1
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
101107 Elektrotehnički materijali i komponente 6 izborni 1
101507 Engleski jezik 4 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
101207 Fizika 6 izborni 1
110107 Elektronika 6 izborni 2
140107 Mehanika 6 izborni 2
140111 Osnovi dijagnostike vozila 6 izborni 2
120107 Osnovi elektroenergetike 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
140217 Signali i sistemi 6 izborni 2
110507 Analogna elektronika 6 izborni 3
140207 Automatsko upravljanje 1 6 izborni 3
140907 Elementi automatskih sistema 6 izborni 3
130507 Mikroračunari 6 izborni 3
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem 6 izborni 3
140307 Senzori i aktuatori 6 izborni 3
140607 Automatsko upravljanje 2 6 izborni 4
110907 Digitalna elektronika 6 izborni 4
121007 Električni pogoni 6 izborni 4
140707 Merenja 1 6 izborni 4
140807 Motorna vozila 6 izborni 4
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima 6 izborni 4
170807 Biznis plan 6 izborni 5
111707 Energetska elektronika 6 izborni 5
141007 Merenja 2 6 izborni 5
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima 6 izborni 5
SP Stručna praksa 4 obavezan 5
141307 Upravljanje u realnom vremenu 6 izborni 5
ZR Završni rad 8 obavezan 6
150607 Mikroprocesorski softver 6 izborni 6
121607 Obnovljivi izvori energije 6 izborni 6
141407 Robotika i automatizacija 6 izborni 6
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima 6 izborni 6
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099