Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аудио и видео технологије

Студијски програм Аудио и видео технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области аудио и видео технике и услужних делатности у области мултимедија.

Циљеви студијског програма Аудио и видео технологије су:

  • да пренесе знања и вештине из области аудио и видео технике;
  • да интегрише основна техничка, рачунарска информациона и уметничка знања у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из аудио и видео технологије;
  • да се студенти оспособе за послове у привредни и друштвеном сектору;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Аудио и видео технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да прати и примењује новине у струци стицањем знања из области продукције и постпродукције слике и звука, као и области примене технологија у 2D и 3D компјутерској анимацији у циљу креирања и презентације мултимедијалних садржаја;
  • да развија вештине и спретности у употреби знања оспособљавањем за пројектовање, као и дизајнирање аудио и видео система;
  • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања обраде аудио/видео сигнала и принципа дигиталних система у пројектовању, коришћењу и одржавању медијских и телекомуникационих система, употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са софтвером, нормама, правилима и стандардима у раду са аудио и видео сигналима, као и у области компјутерске анимације);
  • да пројектује и организује радне процесе, организује контролу производње аудио и видео уређаја, као и медијског материјала (аудио и видео снимака), доноси оперативне о имплементацији, увођењу и начину праћења послова везаних за техничку подршку медијима;
  • о значају и стратегији заштите животне средине, као и обавезном укључивању заштите животне средине при градњи објеката, радећи пре свега на пројектовању заштита од буке у пословним и стамбеним објектима и мониторингу буке у радној и животној средини.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Аудио и видео технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Званични сајт студијског програма
www.viser.edu.rs/avt

Руководилац студијског програма

др Ивана Милошевић слика

др Ивана Милошевић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Владимир Церић

маст. инж. Владимир Церић

Kабинет: 401

Eлектронска пошта: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2012 НПП - 2012
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
150107 Дигиталне мултимедије 1 6 изборни 1
160107 Електроакустика 6 изборни 1
101007 Електротехника 6 обавезан 1
100307 Инжењерска математика 6 обавезан 1
160207 Медији масовне комуникације 6 изборни 1
151907 Основи информационих технологија 6 изборни 1
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 2
160507 Аудиоелектроника 6 изборни 2
110107 Електроника 6 изборни 2
101507 Енглески језик 6 изборни 2
160307 Основи телевизије 6 изборни 2
150307 Рачунарска графика 6 изборни 2
120111 Дизајн електричног осветљења 6 изборни 3
160607 МИДИ и синтеза звука 6 изборни 3
170307 Основи менаџмента 6 изборни 3
161007 Студијска аудиотехника 6 изборни 3
160807 Телевизијски системи и видео технологије 6 изборни 3
160707 Технике снимања слике 6 изборни 3
161107 Акустички дизајн просторија 6 изборни 4
161707 Дигитална телевизија 6 изборни 4
161307 Музички инструменти 6 изборни 4
160907 Основи анимације 6 изборни 4
161807 Снимање звука 6 изборни 4
161607 Телевизијске камере 6 изборни 4
161907 Видео продукција 6 изборни 5
161207 Дигитални дизајн публикација 6 изборни 5
162007 Дизајн звучне слике 6 изборни 5
161407 Компјутерска анимација 1 6 изборни 5
170407 Маркетинг 6 изборни 5
162707 Озвучавање 6 изборни 5
101607 Стручна пракса 4 обавезан 5
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција 6 изборни 5
150611 Друштвене мреже 6 изборни 6
Завршни рад 8 обавезан 6
162207 Музичка продукција 6 изборни 6
162507 Мултимедијална продукција 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099