Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Audio i video tehnologije

Studijski program Audio i video tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova u oblasti audio i video tehnike i uslužnih delatnosti u oblasti multimedija.

Ciljevi studijskog programa Audio i video tehnologije su:

  • da prenese znanja i veštine iz oblasti audio i video tehnike;
  • da integriše osnovna tehnička, računarska informaciona i umetnička znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz audio i video tehnologije;
  • da se studenti osposobe za poslove u privredni i društvenom sektoru;
  • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Audio i video tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

  • da prati i primenjuje novine u struci sticanjem znanja iz oblasti produkcije i postprodukcije slike i zvuka, kao i oblasti primene tehnologija u 2D i 3D kompjuterskoj animaciji u cilju kreiranja i prezentacije multimedijalnih sadržaja;
  • da razvija veštine i spretnosti u upotrebi znanja osposobljavanjem za projektovanje, kao i dizajniranje audio i video sistema;
  • da upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja obrade audio/video signala i principa digitalnih sistema u projektovanju, korišćenju i održavanju medijskih i telekomunikacionih sistema, upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa softverom, normama, pravilima i standardima u radu sa audio i video signalima, kao i u oblasti kompjuterske animacije);
  • da projektuje i organizuje radne procese, organizuje kontrolu proizvodnje audio i video uređaja, kao i medijskog materijala (audio i video snimaka), donosi operativne o implementaciji, uvođenju i načinu praćenja poslova vezanih za tehničku podršku medijima;
  • o značaju i strategiji zaštite životne sredine, kao i obaveznom uključivanju zaštite životne sredine pri gradnji objekata, radeći pre svega na projektovanju zaštita od buke u poslovnim i stambenim objektima i monitoringu buke u radnoj i životnoj sredini.

Stručni naziv

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Audio i video tehnologije, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Ivana Milošević slika

dr Ivana Milošević

Kabinet: 401

Elektronska pošta: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Vladimir Cerić

Kabinet: 401

Elektronska pošta: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101307 Aplikativni softver 6 izborni 1
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
101507 Engleski jezik 4 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
160107 Osnovi akustike 6 izborni 1
151907 Osnovi informacionih tehnologija 6 izborni 1
150107 Digitalne multimedije 6 izborni 2
110107 Elektronika 6 izborni 2
130307 Osnovi programiranja 6 izborni 2
160307 Osnovi televizije 6 izborni 2
150307 Računarska grafika 6 izborni 2
140217 Signali i sistemi 6 izborni 2
171007 Veb dizajn 6 izborni 3
160907 Osnovi animacije 6 izborni 3
110317 Osnovi telekomunikacija 6 izborni 3
161007 Studijska audiotehnika 6 izborni 3
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije 6 izborni 3
160707 Tehnike snimanja slike 6 izborni 3
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke 6 izborni 4
160507 Audioelektronika 6 izborni 4
161707 Digitalna televizija 6 izborni 4
160117 Kamera 6 izborni 4
161307 Muzički instrumenti 6 izborni 4
160807 Snimanje zvuka 6 izborni 4
161907 Video produkcija 6 izborni 5
162007 Dizajn zvučne slike 6 izborni 5
160217 Dizajn štampe 6 izborni 5
120111 Projektovanje električnog osvetljenja 6 izborni 5
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija 6 izborni 5
ZR Završni rad 8 obavezan 6
161407 Kompjuterska animacija 6 izborni 6
170407 Marketing 6 izborni 6
162207 Muzička produkcija 6 izborni 6
162507 Multimedijalna produkcija 6 izborni 6
162707 Ozvučavanje 6 izborni 6
SP Stručna praksa 4 obavezan 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099