Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Ekološki inženjering

Studijski program Ekološki inženjering ima za cilj da osposobi  studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Ekološki inženjering su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti praćenja stanja i zaštite životne sredine, održivog tehnološkog i ekonomskog razvoja društva, energetske efikasnosti i ekološkog dobijanja i racionalne potrošnje energije, upravljanja tokovima otpada, mogućnosti njegovog korišćenja i načinima bezbednog odlaganja; načinima prevencije i smanjenja štetnih uticaja različitih privrednih grana na životnu sredinu;
 • da se osposobi stručan kadar koji će biti nosilac donošenja, primene i kontrole sprovođenja normativnih akata kojima je određena oblast zaštite životne sredine;
 • da se studenti osposobe za timski rad na poslovima zaštite životne sredine.

Savladavanjem studijskog programa Ekološki inženjering student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da primeni načela zaštite životne sredine;
 • da poznaje svojstva različitih vrsta otpadnih materija;
 • da primeni nacionalnu i Evropsku pravnu regulativu;
 • da prikupi i tumači podatke dobijene u procesima vezanim za zaštitu životne sredine;
 • da predlaže mere za poboljšanje postupaka vezanih za zaštitu životne sredine;
 • da koristi svoje znanje u oblasti ekološkog inženjerstva na profesionalan način;
 • da učestvuje u multidisciplinarnim projektima, u oblasti ekološkog inženjerstva.
 • Stručni naziv
 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Ekološki inženjering, studenti stiču zvanje strukovni inženjer zaštite životne sredine.

Rukovodilac studijskog programa

dr Aleksandra Grujić slika

dr Aleksandra Grujić

Kabinet: 601

Elektronska pošta: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Milan Ivezić

Kabinet: 606

Elektronska pošta: milan.ivezic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
101107 Elektrotehnički materijali i komponente 6 izborni 1
101507 Engleski jezik 4 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
170307 Osnovi menadžmenta 6 izborni 1
101207 Fizika 6 izborni 1
101307 Aplikativni softver 6 izborni 2
180117 Ekološka regulativa 6 izborni 2
170107 Internet servisi 6 izborni 2
140107 Mehanika 6 izborni 2
120107 Osnovi elektroenergetike 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
170807 Biznis plan 6 izborni 3
180217 Ekološki menadžment 6 izborni 3
120607 Nove energetske tehnologije 6 izborni 3
181117 Održivi razvoj 6 izborni 3
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom 6 izborni 3
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama 6 izborni 3
100507 Diskretna matematika 6 izborni 4
180617 Zaštita od buke i vibracija 6 izborni 4
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja 6 izborni 4
140707 Merenja 1 6 izborni 4
181217 Proizvodnja energije iz otpada 6 izborni 4
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji 6 izborni 4
150407 Baze podataka 6 izborni 5
100607 Verovatnoća i statistika 6 izborni 5
180817 Reciklažne tehnologije 6 izborni 5
SP Stručna praksa 4 obavezan 5
172107 Upravljanje projektima 6 izborni 5
141307 Upravljanje u realnom vremenu 6 izborni 5
ZR Završni rad 8 obavezan 6
181317 Zaštita životne sredine 6 izborni 6
181017 Monitoring životne sredine 6 izborni 6
121607 Obnovljivi izvori energije 6 izborni 6
180717 Sistemi za tretman otpadnih voda 6 izborni 6
180917 Upravljanje reciklažnim procesima 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099