Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Ekološki inženjering

Studijski program Ekološki inženjering ima za cilj da osposobi  studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Ekološki inženjering su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti praćenja stanja i zaštite životne sredine, održivog tehnološkog i ekonomskog razvoja društva, energetske efikasnosti i ekološkog dobijanja i racionalne potrošnje energije, upravljanja tokovima otpada, mogućnosti njegovog korišćenja i načinima bezbednog odlaganja; načinima prevencije i smanjenja štetnih uticaja različitih privrednih grana na životnu sredinu;
 • da se osposobi stručan kadar koji će biti nosilac donošenja, primene i kontrole sprovođenja normativnih akata kojima je određena oblast zaštite životne sredine;
 • da se studenti osposobe za timski rad na poslovima zaštite životne sredine.

Savladavanjem studijskog programa Ekološki inženjering student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da primeni načela zaštite životne sredine;
 • da poznaje svojstva različitih vrsta otpadnih materija;
 • da primeni nacionalnu i Evropsku pravnu regulativu;
 • da prikupi i tumači podatke dobijene u procesima vezanim za zaštitu životne sredine;
 • da predlaže mere za poboljšanje postupaka vezanih za zaštitu životne sredine;
 • da koristi svoje znanje u oblasti ekološkog inženjerstva na profesionalan način;
 • da učestvuje u multidisciplinarnim projektima, u oblasti ekološkog inženjerstva.
 • Stručni naziv
 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Ekološki inženjering, studenti stiču zvanje strukovni inženjer zaštite životne sredine.

Rukovodilac studijskog programa

dr Aleksandra Grujić slika

dr Aleksandra Grujić

Kabinet: 601

Elektronska pošta: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Milan Ivezić

Kabinet: 606

Elektronska pošta: milan.ivezic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101007
7
obavezan
1
101507
4
izborni
1
100307
7
obavezan
1
100117
4
izborni
1
170307
6
izborni
1
101207
6
izborni
1
101307
6
izborni
2
180117
6
izborni
2
170107
6
izborni
2
140107
6
izborni
2
120107
6
izborni
2
170807
6
izborni
3
180217
6
izborni
3
120607
6
izborni
3
181117
6
izborni
3
100507
6
izborni
4
180617
6
izborni
4
140707
6
izborni
4
181217
6
izborni
4
150407
6
izborni
5
100607
6
izborni
5
180817
6
izborni
5
SP
4
obavezan
5
172107
6
izborni
5
141307
6
izborni
5
ZR
8
obavezan
6
181317
6
izborni
6
181017
6
izborni
6
121607
6
izborni
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099