Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Elektronika i telekomunikacije

Studijski program  Elektronika i telekomunikacije  ima za cilj da osposobi  studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Ciljevi studijskog programa Elektronika i telekomunikacije su:

 • da se osposobi stručni kadar u oblasti elektronike i telekomunikacija za potrebe:
 • proizvodnih preduzeća, na poslovima razvoja, proizvodnje i održavanja;
 • institucija vanprivrednih delatnosti, na poslovima izbora pri nabavci i održavanju elektronske opreme;
 • javnih preduzeća u eksploataciji i održavanju.

Savladavanjem studijskog programa Elektronika i telekomunikacije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da ovlada bazičnim znanjima u oblastima elektronike, informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • da razvije sposobnost razumevanja sistema i savremenih tehnologija, kao i sposobnost primene razvijenih znanja u oblasti savremenih elektronskih i komunikacionih sistema za potrebe privrede i industrije;
 • da ovlada najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama,da se osposobi za kreativan rad i time stekne sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje;
 • da se osposobi za realizaciuju i održavanje uređaja, sistema i podsistema iz oblasti elektronike i telekomunikacija;
 • razvoj kreativnosti i sklonosti ka timskom radu u struci;
 • razvoj kompetencija kao što su spremnost da se stalno ide ukorak s razvojem i primenom novih tehnologija u oblasti elektronike i telekomunikacija i da se učestvuje u daljem razvoju ovih tehnologija;
 • sitcanje osnove za dalje usavršavanje i praktičan rad u struci.

Stručni naziv

 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Elektronika i telekomunikacije, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Slavica Marinković slika

dr Slavica Marinković

Kabinet: 205

Elektronska pošta: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

spec. struk. inž. Nenad Tolić

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: nenad.tolic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101307
6
izborni
1
101007
7
obavezan
1
101507
4
izborni
1
100307
7
obavezan
1
100117
4
izborni
1
110317
6
izborni
1
100207
6
izborni
2
120107
6
izborni
2
110207
6
izborni
2
130307
6
izborni
2
140217
6
izborni
2
110507
6
izborni
3
140207
6
izborni
3
130507
6
izborni
3
110707
6
izborni
3
172107
6
izborni
3
110407
6
izborni
4
160507
6
izborni
4
110907
6
izborni
4
110211
6
izborni
4
110117
6
izborni
4
140707
6
izborni
4
111707
6
izborni
5
141007
6
izborni
5
111207
6
izborni
5
111407
6
izborni
5
SP
4
obavezan
5
141307
6
izborni
5
111607
6
izborni
6
161707
6
izborni
6
ZR
8
obavezan
6
111307
6
izborni
6
111807
6
izborni
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099