Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Elektronika i telekomunikacije

Studijski program  Elektronika i telekomunikacije  ima za cilj da osposobi  studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Ciljevi studijskog programa Elektronika i telekomunikacije su:

 • da se osposobi stručni kadar u oblasti elektronike i telekomunikacija za potrebe:
 • proizvodnih preduzeća, na poslovima razvoja, proizvodnje i održavanja;
 • institucija vanprivrednih delatnosti, na poslovima izbora pri nabavci i održavanju elektronske opreme;
 • javnih preduzeća u eksploataciji i održavanju.

Savladavanjem studijskog programa Elektronika i telekomunikacije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da ovlada bazičnim znanjima u oblastima elektronike, informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • da razvije sposobnost razumevanja sistema i savremenih tehnologija, kao i sposobnost primene razvijenih znanja u oblasti savremenih elektronskih i komunikacionih sistema za potrebe privrede i industrije;
 • da ovlada najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama,da se osposobi za kreativan rad i time stekne sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje;
 • da se osposobi za realizaciuju i održavanje uređaja, sistema i podsistema iz oblasti elektronike i telekomunikacija;
 • razvoj kreativnosti i sklonosti ka timskom radu u struci;
 • razvoj kompetencija kao što su spremnost da se stalno ide ukorak s razvojem i primenom novih tehnologija u oblasti elektronike i telekomunikacija i da se učestvuje u daljem razvoju ovih tehnologija;
 • sitcanje osnove za dalje usavršavanje i praktičan rad u struci.

Stručni naziv

 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Elektronika i telekomunikacije, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Slavica Marinković slika

dr Slavica Marinković

Kabinet: 205

Elektronska pošta: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

spec. struk. inž. Nenad Tolić

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: nenad.tolic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101307 Aplikativni softver 6 izborni 1
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
101107 Elektrotehnički materijali i komponente 6 izborni 1
101507 Engleski jezik 4 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
110317 Osnovi telekomunikacija 6 izborni 1
100207 Viša matematika 6 izborni 2
120107 Osnovi elektroenergetike 6 izborni 2
110207 Osnovi elektronike 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
130307 Osnovi programiranja 6 izborni 2
140217 Signali i sistemi 6 izborni 2
110507 Analogna elektronika 6 izborni 3
140207 Automatsko upravljanje 1 6 izborni 3
130507 Mikroračunari 6 izborni 3
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije 6 izborni 3
110707 Telekomunikacije 6 izborni 3
172107 Upravljanje projektima 6 izborni 3
110407 Analiza kola 6 izborni 4
160507 Audioelektronika 6 izborni 4
110907 Digitalna elektronika 6 izborni 4
110211 Digitalni sistemi prenosa 6 izborni 4
110117 Internet komunikacije 6 izborni 4
140707 Merenja 1 6 izborni 4
111707 Energetska elektronika 6 izborni 5
141007 Merenja 2 6 izborni 5
111207 Mobilne telekomunikacije 6 izborni 5
111407 Specijalna elektronska kola 6 izborni 5
SP Stručna praksa 4 obavezan 5
141307 Upravljanje u realnom vremenu 6 izborni 5
111607 Biomedicinski uređaji 6 izborni 6
161707 Digitalna televizija 6 izborni 6
ZR Završni rad 8 obavezan 6
111307 Mikrokontroleri 6 izborni 6
111807 Programabilna logička kola 6 izborni 6
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099