Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Електронско пословање

Студијски програм Електронско пословање усаглашен је са стандардима за основне струковне студије Закона о високом образовању Републике Србије, одговарајућим акредитованим европским и светским студијским програмима и IEEE/ACM препорукама у области електронског пословања.

Циљеви студијског програма Електронско пословање су:

 • Да се унапреди квалификациона структура становништва у Републици, школовањем стручњака који ће поседовати знања и вештине из најмање три области рада: електронског пословања, информационих технологија и менаџмента и бизниса, у складу са потребама савремене економије и државне  управе;
 • да се пренесу знања и вештине о електронском пословању;
 • да се интегришу основна рачунарска, информациона, економска, правна и техничка знања у складу са потребама пословних, банкарских, трговинских, образовних и услужних делатности у савременој економији;
 • да се студенти оспособе за послове у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;  
 • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Електронско пословање, студент стиче опште и предметно специфичне способности за:

 • пројектовање и имплементацију модела електронског пословања (e-commerce, e-government, e-banking, e-learning, m-commerce)
 • повезивање знања из електронског пословања, информационих технологија економије, менаџмента и маркетинга
 • успешно управљање привредним друштвом
 • анализу финансијских извештfаја
 • анализу сложених система електронског пословања и израда бизнис планa са анализом ризика
 • израду софтверских решења подржанихnet и технологијом отвореног кода
 • пројектовање, израду, и публиковање динамичких Web локација
 • пројектовање, реализацију, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа
 • организовање маркетинг кампања, укључујући и оглашавање на Интернету
 • разумевање друштвених односа и процеса у свету и пословна комуникација са људима других култура 
 • тимски рад
 • стицање знања о значају и стратегији општег одрживог развоја и заштити и унапређењу животне средине и укључивању заштите животне средине у план пословања


Стручни назив:

Након завршених основних струковних студија Електронског пословања, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Светлана Штрбац-Савић слика

др Светлана Штрбац-Савић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Нада Сталетић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2012 НПП - 2012
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101307
6
изборни
1
101007
6
изборни
1
100307
6
изборни
1
170407
6
изборни
1
170307
6
изборни
1
171907
6
изборни
1
101507
6
изборни
2
170107
6
обавезан
2
170111
6
изборни
2
130307
6
изборни
2
150407
6
изборни
3
171007
6
изборни
3
171307
6
изборни
3
171107
6
изборни
4
170311
6
изборни
4
151107
6
изборни
4
171407
6
изборни
4
130707
6
изборни
4
151207
6
изборни
5
150507
6
изборни
5
150611
6
изборни
6
172007
6
изборни
6
8
обавезан
6
170511
6
изборни
6
101607
4
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099