Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija:

Cilj studijskog programa Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija (MDTV) je osposobljavanje studenata za unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni postojećih tehnologija u oblasti multimedijalnih tehnologija i digitalne televizije.

Ciljevi specijalističkih studija Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija:

 • da diplomiranim studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija razvije kreativne sposobnosti i osposobi ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • integriše osnovna tehnička, računarska informaciona i umetnička znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • da studentima obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • da osposobi za poslove u privredi i društvenom sektoru;
 • formira strukovnog inženjera - specijalistu, koji će moći da primeni i prati vrhunske tehnologije sa kojima se danas radi u oblasti multimedija i digitalne televizije;
 • da razvije kritičko i samokritičko mišljenje u pristupu i analizi medija, kako sopstvenih mogućnosti tako i konkurencije u cilju uspešnog obavljanja posla;
 • da izgradi svest o profesionalnoj etici u medijskom poslovanju u cilju dugoročnog uspeha.

Specijalističke strukovne studije pripremaju studente za:

 • razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima multimedijalne tehnologije i digitalne televizije sa poznavanjem svih faza implementacije;
 • identifikovanje problema multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • razumevanje pravnih, etičkih i socijalnih implikacija koje imaju projekti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih sistema multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka;
 • efikasnu multimedijalnu komunikaciju;
 • razvoj osećaja za profesionalizam i timski rad.

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih specijalističkih studija studenti stiču zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Ivana Milošević slika

dr Ivana Milošević

Kabinet: 401

Elektronska pošta: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Vladimir Cerić

Kabinet: 401

Elektronska pošta: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
260111 Audio produkcija 8 izborni 1
260411 Interaktivne multimedije 8 izborni 1
220111 Marketing istraživanja 8 izborni 1
260117 Regulativa u emitovanju 8 izborni 1
260311 HD i 3D televizija 8 izborni 1
260217 Emitovanje digitalnih signala 8 izborni 2
190407 Internet telefonija i televizija 8 izborni 2
260611 Multimedijalna postprodukcija 8 izborni 2
260511 Primenjena akustika 8 izborni 2
ZR Specijalistički rad 12 izborni 2
260211 Televizijska produkcija 8 izborni 2
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099