Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija:

Cilj studijskog programa Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija (MDTV) je osposobljavanje studenata za unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni postojećih tehnologija u oblasti multimedijalnih tehnologija i digitalne televizije.

Ciljevi specijalističkih studija Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija:

 • da diplomiranim studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija razvije kreativne sposobnosti i osposobi ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • integriše osnovna tehnička, računarska informaciona i umetnička znanja u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • da studentima obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • da osposobi za poslove u privredi i društvenom sektoru;
 • formira strukovnog inženjera - specijalistu, koji će moći da primeni i prati vrhunske tehnologije sa kojima se danas radi u oblasti multimedija i digitalne televizije;
 • da razvije kritičko i samokritičko mišljenje u pristupu i analizi medija, kako sopstvenih mogućnosti tako i konkurencije u cilju uspešnog obavljanja posla;
 • da izgradi svest o profesionalnoj etici u medijskom poslovanju u cilju dugoročnog uspeha.

Specijalističke strukovne studije pripremaju studente za:

 • razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima multimedijalne tehnologije i digitalne televizije sa poznavanjem svih faza implementacije;
 • identifikovanje problema multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • razumevanje pravnih, etičkih i socijalnih implikacija koje imaju projekti multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih sistema multimedijalne tehnologije i digitalne televizije;
 • razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka;
 • efikasnu multimedijalnu komunikaciju;
 • razvoj osećaja za profesionalizam i timski rad.

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih specijalističkih studija studenti stiču zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Ivana Milošević slika

dr Ivana Milošević

Kabinet: 401

Elektronska pošta: ivana.milosevic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Vladimir Cerić

Kabinet: 401

Elektronska pošta: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
260111
8
izborni
1
260411
8
izborni
1
220111
8
izborni
1
260117
8
izborni
1
260311
8
izborni
1
260217
8
izborni
2
260611
8
izborni
2
260511
8
izborni
2
ZR
12
izborni
2
260211
8
izborni
2
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099