Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Mehatronika

Cilj studijskog programa Mehatronika je osposobljavanje studenata za unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, ekspolataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ciljevi specijalističkih studija Mehatronika:

 • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti mehatronike koje ih podstiču na timski rad;
 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju,
 • da omoguće studentu, da izborom predmeta aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja;
 • da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umenjima i veštinama, da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje kao i napredovanje na svojim radnim mestima;
 • da se prenesu znanja i veštine o kontroli, regulaciji, upravljanju, merenju i monitoringu u savremenim tehnološkim procesima i o održavanju i organizovanju procesa rada na sisteme upravljanja u vozilima;
 • da se razvoj kreativne sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti auto dijagnostike, proizvodnje automobila i pojedinih auto delova kao i u oblasti procesnog upravljanja i automatizacije postrojenja i sistema.

Specijalističke strukovne studije pripremaju studente za:

 • temeljno poznavanja i razumevanje disciplina mehatronike;
 • rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • praćenje i primenu novina u oblasti savremene automatizacije i računarski upravljanih procesa, kao i iz oblasti elektronskih sistema upravljanja u vozilima;
 • razvijanje veština i spretnosti u upotrebi znanja u području mehatronike;
 • upotrebljavanje informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u lokalizaciji i otklanjanju kvarova, kao i principima rada i zahtevima različitih elektro-mašinskih sistema u procesima i na vozilima;
 • projektovanje i organizaciju radnih procesa, projektovanje i donošenje operativnih odluka o obimu, opravdanosti i praćenju poslovanja srednjih i malih preduzeća, auto kuća, specijalizovanih servisa i preduzeća;
 • učestvuje u timskom radu i bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
 • nastavu daljeg usavršavanja na master strukovnim studijama.

 

 

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih specijalističkih studija studenti stiču zvanje specijalista inženjer mehatronike  

Rukovodilac studijskog programa

mr Milija Džekulić slika

mr Milija Džekulić

Kabinet: 101

Elektronska pošta: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Slobodan Drašković

Kabinet: 104

Elektronska pošta: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2012 NPP - 2012
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
240312 Direktno ubrizgavanje benzina 8 izborni 1
240112 Konstrukcija i dinamika kretanja vozila 8 izborni 1
220111 Marketing istraživanja 8 izborni 1
190708 Primena digitalnih signal-procesora 8 izborni 1
240712 Robotika 8 izborni 1
240612 Hibridna i elektro vozila 8 izborni 1
240412 Automatski menjački prenosnici 8 izborni 2
240212 Digitalni sistemi upravljanja 8 izborni 2
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora 8 izborni 2
Završni rad 10 obavezan 2
180407 Merni informacioni sistemi 8 izborni 2
240211 Održivi razvoj 8 izborni 2
240812 Stručna praksa 2 obavezan 2
220111 Upravljanje dinamičkim sistemima 8 izborni 2
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099