Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Multimedijalno inženjerstvo

Cilj studijskog programa Multimedijalno inženjerstvo je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova u oblasti multimedijalnih i savremenih komunikacionih tehnologija i digitalne televizije.

Ciljevi studijskog programa Multimedijalno inženjerstvo:

 • da omogući studentima da prodube, unaprede i integrišu znanja kao i da primene stečena znanja u rešavanju konkretnih zadataka i problema u oblasti multimedija i telekomunikacija i time steknu osnov za razvoj karijere i napredovanje u struci;
 • da prenese opšta i profesionalna znanja, razvije kreativne sposobnosti i osposobi studente za ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz oblasti multimedijalnih tehnologija, savremenih komunikacionih tehnologija sa naglaskom na komunikacionim tehnologijama u digitalnoj televiziji;
 • da studenti steknu napredna teorijska i praktična znanja koja će zadovoljiti trenutne i buduće potrebe poslodavaca u proizvodnim, obrazovnim i uslužnim delatnostima iz ove oblasti;
 • da studenti steknu temeljna teorijska i praktična znanja koja se koriste za proizvodnju audio, video i multimedijalnih sadržaja na visokom estetskom i profesionalnom nivou;
 • da studenti steknu temeljna teorijska znanja o tehnologijama koje se koriste za proizvodnju distribuciju, difuziju i prijem radio i televizijskih signala;
 • da studenti steknu napredna teorijska i praktična znanja o korišćenju uređaja u celom tehničkom lancu od originalne scene (zvučne ili vizuelne) do uređaja za reprodukciju primljenog signala;
 • da studenti steknu teorijska i praktična znanja potrebna za prepoznavanje i rešavanje problema u sistemima za proizvodnju i prenos audio, video i multimedijalnih sadržaja;
 • da studenti steknu napredna znanja potrebna za izgradnju i projektovanje sistema za proizvodnju i prenos audio, video i multimedijalnih sadržaja;
 • da se studenti osposobe za samostalno praćenje razvoja oblasti, da razviju sposobnost kritičkog mišljenja, da steknu veštine istraživanja i analiziranja i time steknu osnov za istraživanje i razvoj u oblasti multimedijalnog inženjerstva.

Kompetencije diplomiranih studenata:

 • razvoj i primena temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima multimedijalnog inženjerstva sa poznavanjem svih faza implementacije;
 • identifikovanje i rešavanje problema multimedijalnog inženjerstva;
 • održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih sistema multimedijalnog inženjerstva;
 • razumevanje pravnih, etičkih i socijalnih implikacija koje imaju projekti multimedijalnog inženjerstva;
 • efikasna multimedijalna komunikacija;
 • efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • osposobljavanje za napredno održavanje, eksploataciju i instalaciju multimedijalnih i komunikacionih podsistema i sistema, što se ogleda kroz osposobljenost za brzo i efikasno rešavanje konkretnih praktičnih problema u ovoj oblasti;
 • samostalno praćenje razvoja oblasti, odnosno, uvođenje i instalaciju novih tehnologija. Poseban akcenat je stavljen na teorijska i praktična znanja iz oblasti sistema i tehnologija za emitovanje signala.

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih master strukovnih studija Multimedijalno inženjerstvo, student stiče zvanje Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva u trajanju od dve godine (četiri semestara) sa ostvarenih 120 ESPB.

Preuzimanja

Rukovodilac studijskog programa

dr Miroslav Lutovac slika

dr Miroslav Lutovac

Kabinet: 201

Elektronska pošta: miroslav.lutovac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Marko Milivojčević

Kabinet: 201

Elektronska pošta: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
317303 Audio uređaji i sistemi 8 izborni 1
317304 Video uređaji i sistemi 8 izborni 1
317302 Digitalni komunikacioni sistemi 8 izborni 1
317305 Interaktivna multimedija 8 izborni 1
317301 Kompresija audio i video signala 8 izborni 1
317218 Metode istraživanja 6 obavezan 1
317306 Digitalne radio i TV tehnologije 8 izborni 2
317310 Multimedijalna posprodukcija 8 izborni 2
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema 8 izborni 2
317111 Procesiranje signala 8 izborni 2
317309 Sistemi za audio i video produkciju 8 izborni 2
3173SP1 Stručna praksa 1 6 obavezan 2
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije 8 izborni 3
317312 Multimedijalni internet prenos 8 izborni 3
317314 Projektovanje studija 8 izborni 3
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala 8 izborni 3
3173SP2 Stručna praksa 2 6 obavezan 3
317315 Telekomunikaciona merenja 8 izborni 3
3173MR Master rad 16 obavezan 4
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva 6 izborni 4
3173PIR Primenjeni istraživački rad 8 obavezan 4
317317 Regulativa elektronskih komunikacija 6 izborni 4
Obaveštenja

Obaveštenje o Ugovoru o PT saradnji

Studenti mogu sa ove stranice da preuzmu tipski Ugovor o PT saradnji i o određivanju mentora iz organizacije. Sklapanja ugovora i dostavljanje overene odluke o određivanju mentora iz organizacije su potrebni da bi student mogao da prijavi PIR i master rad. Ovo nije potrebno za Stručnu praksu 2.

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099