Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Нове енергетске технологије

Студијски програм  Нове енергетске технологије  има за циљ да оспособи  студенте за обављање послова одржавања, експлоатације и пројектовања у електроенергетским системима и погонима применом савремених енергетских и информационих технологија.

Циљеви студијског програма Нове енергетске технологије су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области електроенергетских постројења, обновљивих извора енергије, електричних машина, електромоторних погона, енергетске електронике и електричних инсталација;
 • да оспособистручни кадар за експлоатацију, одржавање и пројектовање електроенергетских система, погона и уређаја, применом савремених енергетских и информационих технологија;
 • да се студенти оспособе за тимски рад.

Савладавањем студијског програма Нове енергетске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примењује основне законе електроенергетике;
 • да примењује принципе производње електричне енергије из обновљивих и конвенционалних извора енергије;
 • да примењује основна знања о структури електроенергетског система и функционисању основних елемената електроенергетског система;
 • да пројектује и прорачуна главне елементе електричне опреме електроенергетског система и индустријских погона;
 • да користи електричне мерне опреме у електроенергетским системима и индустријским погонима;
 • да израчуна трошкове у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије;
 • да одржава елементе електроенергетских система и електричну опрему индустријских погона;
 • да експлоатише и одржава постројења за производњу и пренос електричне енергије;
 • да експлоатише и одржава дистрибутивна постројења и мреже, изврши одговарајућа мерења и обрачуна утрошену електричну енергију;
 • да експлоатише и одржава електране електричне енергије на обновљиве изворе енергије;
 • да припремии реализује програме одржавања и испитивања електро-енергетске опреме;
 • да примењује основне принципе очувања животне средине.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Нове енергетске технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Јовић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.jovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101007
7
обавезан
1
101507
4
изборни
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
изборни
1
170307
6
изборни
1
101207
6
изборни
1
101307
6
изборни
2
110107
6
изборни
2
140107
6
изборни
2
140217
6
изборни
2
140207
6
изборни
3
120207
6
изборни
3
181117
6
изборни
3
121007
6
изборни
4
140707
6
изборни
4
СП
4
изборни
5
ЗР
8
изборни
6
120211
6
изборни
6
121107
6
изборни
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099