Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Nove energetske tehnologije

Studijski program  Nove energetske tehnologije  ima za cilj da osposobi  studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Nove energetske tehnologije su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije, električnih mašina, elektromotornih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija;
 • da osposobistručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergetskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija;
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da primenjuje osnovne zakone elektroenergetike;
 • da primenjuje principe proizvodnje električne energije iz obnovljivih i konvencionalnih izvora energije;
 • da primenjuje osnovna znanja o strukturi elektroenergetskog sistema i funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema;
 • da projektuje i proračuna glavne elemente električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona;
 • da koristi električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima;
 • da izračuna troškove u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije;
 • da održava elemente elektroenergetskih sistema i električnu opremu industrijskih pogona;
 • da eksploatiše i održava postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • da eksploatiše i održava distributivna postrojenja i mreže, izvrši odgovarajuća merenja i obračuna utrošenu električnu energiju;
 • da eksploatiše i održava elektrane električne energije na obnovljive izvore energije;
 • da pripremii realizuje programe održavanja i ispitivanja elektro-energetske opreme;
 • da primenjuje osnovne principe očuvanja životne sredine.

Stručni naziv

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Nove energetske tehnologije, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Aleksandra Grujić slika

dr Aleksandra Grujić

Kabinet: 601

Elektronska pošta: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Milan Jović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: milan.jovic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
101107 Elektrotehnički materijali i komponente 6 izborni 1
101507 Engleski jezik 4 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
170307 Osnovi menadžmenta 6 izborni 1
101207 Fizika 6 izborni 1
101307 Aplikativni softver 6 izborni 2
110107 Elektronika 6 izborni 2
140107 Mehanika 6 izborni 2
120107 Osnovi elektroenergetike 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
140217 Signali i sistemi 6 izborni 2
140207 Automatsko upravljanje 1 6 izborni 3
120407 Visokonaponski aparati 6 izborni 3
120207 Električni motori 6 izborni 3
120307 Elementi elektroenergetskih sistema 6 izborni 3
120607 Nove energetske tehnologije 6 izborni 3
181117 Održivi razvoj 6 izborni 3
120807 Elektrane i razvodna postrojenja 6 izborni 4
120907 Električne instalacije i osvetljenje 6 izborni 4
121007 Električni pogoni 6 izborni 4
120707 Električni transformatori i generatori 6 izborni 4
140707 Merenja 1 6 izborni 4
181217 Proizvodnja energije iz otpada 6 izborni 4
121207 Distribucija i tržište električne energije 6 izborni 5
120507 Električni pretvarači snage 6 izborni 5
111707 Energetska elektronika 6 izborni 5
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja 6 izborni 5
120111 Projektovanje električnog osvetljenja 6 izborni 5
SP Stručna praksa 4 izborni 5
141307 Upravljanje u realnom vremenu 6 izborni 5
ZR Završni rad 8 izborni 6
181317 Zaštita životne sredine 6 izborni 6
121607 Obnovljivi izvori energije 6 izborni 6
120211 Relejna zaštita 6 izborni 6
121107 Tehnika visokog napona 6 izborni 6
Obaveštenja

Obavljena stručna ekskurzija - SP Nove energetske tehnologije

2018-05-15

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099