Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Нове рачунарске технологије

Студијски програм  Нове рачунарске технологије  има за циљ да оспособи  студенте за коришћење и развијање технологија у областима програмирања, умрежавања, база података и мултимедија.

Циљеви студијског програма Нове рачунарске технологије су:

 • да припреми стручњаке у области рачунарских технологија за успешне и продуктивне носиоце струке у привреди, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне да допринесу
 • да пружи вештине и знања потребна у областима ослоњеним на рачунарске технологије, као и за наставак истраживања и студија у овој области.

Савладавањем студијског програма Нове рачунарске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди компетенције за прихватање иновација у свим правцима даљег развоја рачунарских технологија;
 • умеће учења, организације времена за учење, издвајања корисних информација из обиља информација на интернету и ван њега, анализе и примене информација, као и самопровере знања у изабраној области;
 • да обезбеди компетенције за пословну комуникацију и изражавање креативних идеја;
 • да обезбеди компетенције за комуникацију, тимски и индивидуалан рад у струци;
 • да обезбеди компетенције за целоживотно учење у изабраној области;
 • да развија и одржава софтвер, користећи актуелне програмске језике, развојна окружења и алате, под актуелним оперативним системима;
 • да пројектује и одржава информационе системе, њихове базе података и апликације за управљање базама података;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • да развија мултимедијалне садржаје и алате за развој ових садржаја;
 • да учествује у даљем развоју савремених рачунарских информационо комуникационих технологија: интернет, веб, мобилних и интелигентних технологија.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Нове рачунарске технологије, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Ана Милетић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: ana.miletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101307
6
изборни
1
101007
7
обавезан
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
обавезан
1
150107
6
изборни
2
100507
6
изборни
2
101507
4
обавезан
2
130307
6
изборни
2
150307
6
изборни
2
150407
6
изборни
3
171007
6
изборни
3
130607
6
изборни
3
150507
6
изборни
3
151107
6
изборни
4
130707
6
изборни
4
160217
6
изборни
5
151207
6
изборни
5
151707
6
изборни
5
150177
6
изборни
5
ЗР
8
обавезан
6
СП
4
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099