Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Sigurnost informaciono komunikacionih sistema - specijalističke studije

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija Sigurnost informaciono komunikacionih sistema:

  • Unapređivanje i proširivanje znanja i veština u oblasti sigurnosti informacionih sistema i upravljanja informacionom bezbednošću.

Cilj specijalističkih studija Sigurnost informaciono komunikacionih sistema je:

  • da diplomiranim studentima studijskih programa računarsko-tehničke orijentacije razvije sposobnost prihvatanja i razumevanja složenijih računarsko-informacionih sistema i tehnologija kao osnove za njihovo dalje napredovanje u radnom i društvenom okruženju. Posebno, naglašavaju se specifična znanja iz sigurnosti informacionih i komunikacionih sistema, čime se otvara mogućnost za dalju afirmaciju u ovoj oblasti.

Specijalističke studije pripremaju studente za:

  • Razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima informaciono - komunikacionih sistema sa poznavanjem svih faza implementacije, identifikovanje problema informacionih tehnologija, efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju, sakupljanje, analizu i upravljanje informacijama, održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih računarskih tehnologija, razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka, razvoj osećaja za profesionalizam i timski rad.

Način odabira predmeta:

  • Od ukupno deset predmeta raspoređenih u dva semestra svi su izborni. U prvom i drugom semestru studenti mogu da odaberu 3 od 5 ponuđenih predmeta. Završni, specijalistički, rad je obavezan. Studenti mogu da odaberu dva predmeta sa drugih studijskih programa specijalističkih strukovnih studija Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu.

Nakon završenih specijalističkih studija na ovom studijskom programu studenti stiču zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Studenti upisani na ovaj program prema akreditaciji iz 2017. godine, nakon završetka studija stiču stručni naziv specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

Rukovodilac studijskog programa

dr Perica Štrbac slika

dr Perica Štrbac

Kabinet: 511

Elektronska pošta: perica.strbac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Gabrijela Dimić

Kabinet: 408

Elektronska pošta: gabrijela.dimic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
230117
8
izborni
1
250113
8
izborni
1
190607
8
izborni
2
210113
8
izborni
2
240712
8
izborni
2
230611
8
izborni
2
ZR
12
obavezan
2
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099