Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Specijalističke studije Nove energetske tehnologije

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija:

Cilj studijskog programa Nove energetske tehnologije (NET) je osposobljavanje studenata za unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni postojećih tehnologija za planiranje, projektovanje, izvođenje, eksploataciju i održavanje elektroenergetskih objekata i opreme.

Ciljevi specijalističkih studija Nove energetske tehnologije:

 • da unaprede i prošire profesionalno obrazovanje iz oblasti elektroenergetike, kvaliteta električne energije, savremenih informacionih tehnologija i bezbednosti i zaštite na radu u elektroenergetici;
 • da osposobe studente za održavanje i projektovanje specijalnih električnih instalacija i upravljanje energetskim pretvaračima;
 • da obrazuju studente za razvijanje, praćenje i usaglašavanje postojećih i novih sistema sa opšte prihvaćenom dobrom praksom evropskih i svetskih institucija;
 • da studentima obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti elektroenergetskih tehnologija i sistema;
 • da studentima pruži mogućnost da steknu znanja koja mogu primeniti u: proizvodnim sistemima, elektrodistributivnim sistemima, elektroprenosnim sistemima, projektnim organizacijama.

 

 

Specijalističke strukovne studije pripremaju studente za:

 • razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima: projektovanje električnih instalacija i elektroenergetskih sistema, eksploatacija elektroenergetskih sistema i održavanje elektroenergetskih instalacija, uređaja i postrojenja;
 • identifikovanje problema u upravljanju elektroenergetskim sistemima;
 • efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • sakupljanje, analizu i upravljanje informacijama;
 • održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih energetskih tehnologija;
 • razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka;
 • efikasnu pismenu i usmenu komunikaciju;

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih specijalističkih studija studenti stiču zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Aleksandra Grujić slika

dr Aleksandra Grujić

Kabinet: 601

Elektronska pošta: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

mast. inž. Milan Jović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: milan.jovic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
220411 Bezbednost i zaštita na radu u elektroenergetici 8 izborni 1
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici 8 izborni 1
220111 Marketing istraživanja 8 izborni 1
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina 8 izborni 1
240612 Hibridna i elektro vozila 8 izborni 1
220117 Energetska efikasnost 8 izborni 2
220611 Kvalitet električne energije 8 izborni 2
ZR Specijalistički rad 12 obavezan 2
220711 Specijalne električne instalacije 8 izborni 2
240111 Upravljanje dinamičkim sistemima 8 izborni 2
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima 8 izborni 2
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099