Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Akreditacija

Dozvolu za rad Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine, izdalo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, za izvođenje sledećih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

 • Računarska tehnika – osnovne strukovne studije, 
 • Nove računarske tehnologije – osnovne strukovne studije,
 • Nove energetske tehnologije – osnovne strukovne studije,
 • Elektronsko poslovanje – osnovne strukovne studije,
 • Elektronika i telekomunikacije – osnovne strukovne studije,
 • Automatika i sistemu upravljanja vozilima – osnovne strukovne studije,
 • Audio i video tehnologije – osnovne strukovne studije.

Rešenjem o dopuni Dozvole za rad broj 614-02-995/2009-12 od 02. 07. 2009. godine, koje je izdalo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Dozvola za rad broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine je dopunjena, tako što je školi dato odobrenje za izvođenje studijskih programa specijalističkih strukovnih studija:

 • Nove računarske tehnologije – specijalističke strukovne studije, 
 • Elektronika i telekomunikacije – specijalističke strukovne studije.

Rešenjem o dopuni Dozvole za rad broj 612-00-00577/2013-04 od 17. 05. 2013. godine, koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Dozvola za rad broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine je dopunjena, tako što je školi dato odobrenje za izvođenje studijskih programa osnovnih i specijalističkih strukovnih studija:

 • Nove računarske tehnologije – na daljinu - osnovne strukovne studije, 
 • Nove energetske tehnologije – specijalističke strukovne studije,
 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija– specijalističke strukovne studije,
 • Sigurnost informaciono-komunikacionih sistema – specijalističke strukovne studije,
 • Mehatronika – specijalističke strukovne studije

U 2017. godini, sproveden je novi potupak redovne petogodišnje akreditacije. Škola je tu priliku iskoristila da studijske programe dodatno osavremeni i uskladi ih sa razvojem tehnologije i nauke, a pre svega da studijske programe uskladi sa potrebama tržišta rada.

U 2017. godini od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovano je

Osam studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

 • Audio i video tehnologije,
 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima,
 • Ekološki inženjering,
 • Elektronika i telekomunikacije,
 • Informacioni sistemi,
 • Nove energetske tehnologije,
 • Nove računarske tehnologije 
 • Računarska tehnika

Tri studijska programa specijalističkih strukovnih studija:

 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija,
 • Nove energetske tehnologije
 • Sigurnost informaciono komunikacionih sistema

Tri studijska programa master strukovnih studija:

 • Elektrotehničko inženjerstvo,
 • Multimedijalno inženjerstvo 
 • Računarsko inženjerstvo

Osnovne studije

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Nove računarske tehnologije

milicag, 20.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Audio i video tehnologije

milicag, 20.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Računarska tehnika

milicag, 09.03.2018., 0.47 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Nove energetske tehnologije

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Informacioni sistemi

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Elektronika i telekomunikacije

milicag, 09.03.2018., 0.49 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Ekološki inženjering

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija - Automatika i sistemi upravljanja vozilima

milicag, 09.03.2018., 0.49 MB

Specijalističke studije

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Sigurnost informaciono komunikacionih tehnologija

milicag, 09.03.2018., 0.49 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Nove računarske tehnologije

milicag, 09.03.2018., 0.47 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Nove energetske tehnologije

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija

milicag, 09.03.2018., 0.49 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Elektronika i telekomunikacije

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističke strukovne studije - Mehatronika

milicag, 09.03.2018., 0.44 MB

Master studije

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master strukovnih studija - Računarsko inženjerstvo

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master strukovnih studija - Multimedijalno inženjerstvo

milicag, 09.03.2018., 0.48 MB

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master strukovnih studija - Elektrotehničko inženjerstvo

milicag, 09.03.2018., 0.47 MB

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099