Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

CISCO Akademija

CISCO (www.cisco.com) je danas vodeća i najveća kompanija u oblasti mrežnih tehnologija. Od moćnih rutera u okosnici Interneta do IP telefona na stolovima zaposlenih, CISCO aktivna mrežna oprema veoma zastupljena u upotrebi, pogotovo u srednjim i većim mrežama.

Kao i neke druge kompanije i CISCO ima program industrijske sertifikacije stručnjaka u oblastima vezanim za rad sa mrežnom opremom i tehnologijama.

(više na http://www.cisco.com/web/learning/le3/learning_career_certifications_and_learning_paths_home.html).

Najpopularniji nivo sertifikacije je CCNA -Cisco Certified Network Associate i vezan je tehnologije rutiranja i komutiranja (switching), odnosno poznavanje odgovarajućih mrežnih protokola i rad sa najpopularnijim CISCO ruterima i komutatorima. Da bi se stekao CCNA sertifikat, potrebno je položiti odgovarajući ispit u nekom od Pearson-VUE centara za testiranje. Specifičnost ovog i sličnih CISCO ispita je u tome što se na ispitu vrednuje iskustvo u radu sa realnom mrežnom opremom, ruterima i komutatorima, a to je nešto što se samo delimično može simulirati na ličnom računaru.

CISCO mrežna akademija, veoma popularan način da se pripremi za polaganje CCNA ispita je CISCO-ov program mrežnih akademija (CISCO Networking Academy, više o ovom programu nastranici http://www.cisco.com/go/netacad). Kroz ovaj program, CISCO u saradnji sa obrazovnim institucijama širom sveta, organizuje obuku polaznika iz oblasti mrežnih tehnologija i rada sa CISCO mrežnom opremom. Radi se prema zvaničnom nastavnom materijalu (u elektronskom formatu), uz preporučen hardver. Iako je najčešći razlog zbog koga se ljudi odluče za pohađaju mrežnu akademiju priprema za polaganje CCNA ispita, sama akademija ima za cilj i nešto temeljniju obuku iz oblasti mrežnih tehnologija.

Nastava na mrežnoj akademiji se odvija tokom četiri semestra, od kojih svaki traje oko 2 meseca, odnosno dok se ne završe sva predavanja i praktične aktivnosti. Materijal jednog semestra je podeljen u 9-11 modula, sa različitim temama, a nakon svakog modula se polaže odgovarajući teoretski ispit u elektronskoj formi. Nakon završetka semestra radi se i završni teoretski i završni praktični ispiti koji su uslov za sledeći semestar i dobijanje diplome i propratnog pisma o završenom semestru.Prvi semestar se bavi osnovama mrežnih tehnologija i protokola i pred kraj semestra se radi osnovna konfiguracija mrežne opreme.U drugom semestru se radi rutiranje: upoznavanje sa protokolima za rutiranje (RIP, OSPF, EIGRP) i konfiguracija na mrežnoj opremi.U trećem semestru se radi komutiranje (STP, VLAN, VTP...) i upoznaje sa osnovama bežičnih mreža.U četvrtom semestru se rade WAN tehnologije, kao i sigurnost mrežne opreme, liste za kontrolu pristupa, NAT i sl. Nakon završetka sva četiri semestra, kao i testova za pripremu za polaganje, CISCO odobrava završenim polaznicima akademije popust za prvo polaganje ispita. Trenutno se odobrava popust do 58%.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva ima status lokalne mrežne akademije i ima odgovarajući broj instruktora. Na akademiji se radi i teorijski i praktično na predviđenoj opremi, u jednoj od dve specijalizovne laboratorije u školi.

Termini održavanja kurseva su ponedeljak i četvrtak, od 17:00 do 21:00.Cena kursa mrežne akademije je 21600 dinara po semestru.

Više informacija, prijave i kontakt:Borislav Krneta (borislav.krneta@viser.edu.rs), tel. 062 881 3568

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099