Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Međunarodna saradnja

Erasmus Charter for Higher Education – ECHE (Erazmus povelja o visokom obrazovanju)

Aktuelni projekti

Evropska unija je objedinila veliki broj programa u oblasti obrazovanja u Erasmus+ program 2014. godne. U ove međunarodne projekte uključena je i Republika Srbija. Visoka škola elektrotehnike i računarstva trenutno je partner na tri međunarnodna, evropska projekta, kroz program Jačanja kapiceta u oblasti visokog obrazovanja u partnerskim zemljma. Zahvljajući saradnji s partnerskim institucijama iz Evropske unije i njenoj finansijskoj pomoći, Škola ima mogućnost implementacije novih obrazovnih tehnologija, osavremenjavanje nastavnog procesa i nastavne baze, ali i sveoubuhvatnu razmenu dobre prakse u okviru projektnih konzorcijuma i ciljeva pojedinačnih projekata.


Završeni projekti (Tempus)

Tempus program imao je za cilj razavoj visokog obrazovanja u Evropskoj uniji i partnerskim zemljama kroz strukturnu saradnju visokoobrazovnih institucija. Visoka škola elektrotehnike i računarstva bila je partner na dva međunarodna, evorpska projekta, koja su uspešno završena. Na prvom međunarodnom Tempus projektu u kome je Škola učestvovala, Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia, bili smo koordinator projektnog konzorcijuma. Zahvaljujući saradnji s partnerskim institucijama iz Evropske unije i njenoj finansijskoj pomoći, Tempus projekti u oblasti Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju doprineli su razvoju VIŠER-a. Tempus program je inkorporiran je u Erasmus+ program Evropske unije.

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099