Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

O nama

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu je državna, samostalna visokoškolska ustanova. Skraćeni naziv Škole je VIŠER. Osnivač Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu je Republika Srbija.  VIŠER je upisana u sudski registar koji se vodi u Privrednom sudu u Beogradu. VIŠER je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje radnika metalske, elektrotehničke i saobraćajne struke, koja je osnovana davne 1974. godine (kasnije Viša škola za obrazovanje radnika, a potom Viša elektro-metalska škola). Od 1987. godine do 2007. godine, Škola je poslovala pod nazivom Viša elektrotehnička škola u Beogradu. Od 2002. godine, nastavni planovi i programi Više elektrotehničke škole u Beogradu su izmenjeni i osavremenjeni po najvišim standardima koji su u tom periodu bili važeći, a studije od tada traju tri godine.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine, Škola je 2007. godine akreditovana, dobila je dozvolu za rad i od tada nosi naziv Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Poslednji postupak akreditacije Škole i studijskih programa  uspešno je sproveden 2017. godine. 

Osnovna delatnost VIŠER je visoko obrazovanje, a pored osnovne delatnosti, VIŠER obavlja i druge delatnosti za čije je obavljanje registrovana (izdavanje knjiga, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko – tehnološkim naukama, konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija, trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta). 

U VIŠER se organizuju i realizuju osnovne, specijalističke i master strukovne studije. Strukovne studije su vrsta studija u okviru koje se realizuju strukovni studijski programi, čiji je osnovni cilj i svrha da osposobe studente za primenu i razvoj stručnih znanja i veština iz određenih oblasti, odnosno da studenti usvoje stručna, praktična i primenjiva znanja i veštine, koja će im omogućiti da se uključe u radne procese. 

Osnovne strukovne studije traju tri godine i njihovim uspešnim završetkom stiče se 180 ESPB. U Školi se organizuje osam akreditovanih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

 • Audio i video tehnologije,
 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima,
 • Ekološki inženjering,
 • Elektronika i telekomunikacije,
 • Informacioni sistemi,
 • Nove energetske tehnologije,
 • Nove računarske tehnologije,
 • Računarska tehnika

Specijalističke strukovne studije traju jednu godinu i njihovim uspešnim završetkom stiče se 60 ESPB. U Školi se organizuje šest akreditovanih studijskih programa specijalističkih strukovnih studija:

 • Elektronika i telekomunikacije ,
 • Mehatronika,
 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija,
 • Nove energetske tehnologije,
 • Nove računarske tehnologije,
 • Sigurnost informaciono-komunikacionih sistema. 

Master strukovne studije traju dve godine i njihovim uspešnim završetkom stiče se 120 ESPB. U Školi se organizuju tri akreditovana studijska programa master strukovnih studija:

 • Elektrotehničko inženjerstvo,
 • Multimedijalno inženjerstvo i
 • Računarsko inženjerstvo.

Usvojeni koncepti nastavnih planova i programa osnovnih i master strukovnih studija, studentima VIŠER omogućavaju da steknu petogodišnje visoko obrazovanje u jednoj visokoobrazovnoj ustanovi, odnosno ukupno 300 ESPB.

Pored studijskih programa osnovnih, specijalističkih i master studija, VIŠER realizuje i različite oblike stručnog usavršavanja i osposobljavanja. U VIŠER se, trenutno u fazi pilot projekta, realizuju i kratki programi studija.

Kako bi osigurala veoma dobru poziciju koju zauzima u sferi strukovnog visokog obrazovanja u Republici Srbiji, VIŠER ogroman značaj pridaje razvoju i unapređenju svoje delatnosti i uslova rada. Veliki deo sopstvenih prihoda Škole se konstantno, svake godine, investira u održavanje i opremanje radnih prostorija, nabavku opreme za obrazovanje, ali i stručno i profesionalno usavršavanje zaposlenih. Posledicu takvog pristupa razvoju predstavlja činjenica da je Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu evidentno jedna od najopremljenijih obrazovnih ustanova u Republici Srbiji. Sve laboratorije VIŠER su opremljene najsavremenijom opremom namenjenom za održavanje laboratorijskih vežbi. Nastava iz svakog predmeta pokrivena je odgovarajućim udžbenicima, praktikumima i drugom pomoćnom literaturom koja se koristi u nastavi. Nastavnici i saradnici zaposleni u VIŠER autori su velikog broja publikacija, među kojima su udžbenici, monografije, zbirke zadataka i priručnici za laboratorijske vežbe.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, zajedno sa renomiranim partnerima iz Evrope, okruženja i Republike Srbije, bila je učesnik na dva uspešno završena Tempus projekta, a trenutno je učesnik na tri aktuelna Erasmus+ projekta. Uskoro se očekuje otpočinjanje novih međunarodnih projekata u okviru Erasmus+ programa.


Osnovni podaci o Školi:

 • Adresa: Vojvode Stepe 283, 11 010 Voždovac, Beograd  
 • Matični broj: 07040512
 • PIB: 100373303
 • Tekući račun Škole: 840-1991666-39

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099