Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Stručna praksa

Stručna praksa je osmišljena kako bi olakšala studentu prelazak sa strukovnog školovanja na profesionalni rad. Cilj stručne prakse je da se student kroz rad približi svojoj praktičnoj delatnosti. Student time dobija priliku da znanja, veštine i sposobnosti, koje je stekao u Školi, većinom u odvojenim disciplinama, primeni u praksi, odnosno u realnom poslovnom okruženju.

Praktična nastava se realizuje u odgovarajućim proizvodnim pogonima, privrednim društvima i javnim ustanovama. Student bira preduzeće ili instituciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. U dogovoru sa rukovodiocem ili zaduženom osobom u preduzeću, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava, definiše se sadržaj stručne prakse. Program stručne prakse je u skladu sa postavljenim obrazovnim ciljevima koji su definisani studijskim programom. U toku i po završetku stručne prakse piše se dnevnik u vidu seminarskog rada i usmeno brani.

Studenti će biti osposobljeni za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili institucije. Ishod je i upoznavanje studenata sa delatnošću izabranog preduzeća, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.

Uput za stručnu praksu - OB 52 (PDF)

Konkursi za obavljanje stručne prakse

Kompanija Nelt- četvrti ciklus programa Dobar start 

Kompanija Hutchinson - za poslove  Tehničar održavanja - pripravnik (Maintenance technician, trainee) 

Kompanija TeleTrader d.o.o - za poslove Web designer

Kompanija Printec d.o.o.Beograd - za poslove SW ENGINEER 

Kompanija 30Hills 

Ok - Opremi kancelariju


© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099