Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Usklađivanje stručnih naziva

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija vrši usklađivanje stečenih stručnih naziva diplomiranih studenata, koji su stručni naziv stekli po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole. Usklađivanje stečenog stručnog naziva podrazumeva proces koji studentima koji su diplomirali po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole omogućava da, pod propisanim uslovima, steknu diplomu visoke škole, odnosno Bachelor diplomu.

Uslovi za usklađivanje stručnih naziva stečenih po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole su sledeći::

Diplomirani studenti koji su studije završili u trogodišnjem trajanju za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno 12 ESPB bodova. 

Diplomirani studenti koji su studije završili u dvoipogodišnjem trajanju za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno 30 ESPB bodova.  

Studenti koji su studije završili u dvogodišnjem trajanju za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno 60 ESPB bodova.

Kandidati podnose:

  • diplomu (kopiju diplome) 
  • indeks
  • dva obrasca ŠV -20
  • dve fotografije 3.5h4.5 cm
  • uverenje o položenim ispitima
  • izbornu listu predmeta
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o uplati školarine.

Školarina iznosi: 5.000,00 dinara troškovi upisa i nadoknada po jednom ESPB bodu iznosi 2.083,00 dinara.

Školarina je moguće uplatiti u tri jednake rate. Iznos prve rate je 12.500,00 dinara.

Kandidati biraju predmete sa izborne liste predmeta svog studijskog programa, i to iz reda predmeta koje nisu položili. 


U ovom delu možete da preuzmete obrasce za usklađivanje stečenih stručnih naziva diplomiranih studenata koji su stručni naziv stekli po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole. Obrasce štampati dvostrano.

Automatika i sistemi upravaljanja vozilima

Elektronika i telekomunikacije

Nove energetske tehnologije

Nove energetske tehnologije (usaglašavanje sa drugim SP)

Nove energetske tehnologije (sa SP MET)

Računarska tehnika

Audio i video tehnologije

Nove računarske tehnologije

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje (sa SP MET)

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099