Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Student Mobility Guide

Erasmus Charter for Higher Education

Mi u medijima

45 godina rada Škole

International Projects

Short cycle studies

Visoka škola elektrotehnike i računarstva besplatno je organizovala kurseve kratkih programa:

  • Dijagnostika vozila
  • Profesionalni razvoj profesora i nastavnika
  • Programer veb aplikacija
Details

Announcements

OBAVEŠTENjE O OBAVEZNOM PREUZIMANjU INDEKSA

Studenti koji nisu preuzeli indeks od Službe za studentska i nastavna pitanja u terminu koji im je određen prilikom predaje dokumenata za upis u školsku 2021/2022. godinu, POZIVAJU SE DA INDEKSE PREUZMU NAJKASNIJE DO 10. DECEMBRA 2021. godine. 

Odsek VIŠER ne odgovara za čuvanje indeksa koji nije preuzet od Službe za studentska i nastavna pitanja nakon 10. decembra 2021. godine. Indeks je javna isprava kojom se dokazuje identitet i status studenta. Studentu može biti uskraćeno pravo na pristup kolokvijumima, ispitima, administrativnim procedurama i sl. ukoliko student kod sebe nema indeks.

OBAVEŠTENjE O PODNOŠENjU MOLBI ZA UMANjENjE ŠKOLARINA ZA STUDENTE LOŠIJEG MATERIJALNOG ILI SOCIJALNOG STATUSA

Podnošenje molbi za ostvarivanje umanjenja školarina za studente lošijeg materijalnog ili socijalnog statusa počinje od dana objavljivanja ovog obaveštenja (16. novembar 2021. godine) i trajaće do 24. decembra 2021. godine. 

Obaveštenje sa detaljnijim informacijama o terminima i načinu za predaju molbe, kao i dokumentaciji koja se prilaže uz molbu POGLEDAJTE OVDE>>>

Plan aktivnosti za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar "Beograd" za školsku 2021/22 godinu

Plan aktivnosti za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar "Beograd" za školsku 2021/22 godinu možete pogledati na linku OVDE>>>

NAKNADNI UPIS U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Rok za redovni upis studenata u školsku 2021/2022. godinu istekao je 29. oktobra 2021. godine.

Proceduru za naknadni upis u školsku 2021/2022. godinu (nakon 29.10.2021. godine) možete pronaći OVDE>>>

Na istoj stranici možete pronaći i arhivu objavljenih obaveštenja o rokovima i uslovima za upis studenata u školsku 2021/2022. godinu i rokovima za popunjavanje izborne liste, kao i konačne rang liste studenata za upis u drugu, odnosno treću godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2021/2022. godinu.

OBAVEŠTENjE O PROMENI RAČUNA ZA UPLATU ŠKOLARINA I OSTALIH NADOKNADA

VAŽNO: Zbog osnivanja ATUSS, račun na koji će se ubuduće uplaćivati školarine i sve druge nadoknade i uplate čiji je primalac Odsek VIŠER jeste: 840-2119666-62

Studenti i sva druga lica koja po bilo kom osnovu (školarine, prijava ispita i sl.) vrše uplatu u korist Odseka VIŠER, počevši od dana objavljivanja ovog obaveštenja sve uplate treba da vrše isključivo na gore navedeni novi broj računa.

Od dana objavljivanja ovog obaveštenja, prilikom popunjavanja naloga za uplatu, u polje "poziv na broj" UVEK i OBAVEZNO se kao prvo upisuje "1- ", a potom se upisuje uobičajena brojčana kombinacija (dakle, u polje "poziv na broj" ubuduće upisivati brojčanu kombinaciju koja se dobija po sistemu "1 - šifra studijskog programa – broj indeksa – godina upisa – šifra uplate"). 

Detaljnija uputstva za vršenje uplata pogledajte na stranici Instrukcije za plaćanje.

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU TRAJANjA PRIJAVE ZAVRŠNOG I MASTER RADA

Obaveštavaju se studenti kojima je odobrena prijava završnog ili master rada u periodu od 7. 12. 2019. do 7. 6. 2020. godine,  da se važenje prijave produžava za šest meseci.

Spisak studenata koji su dobili saglasnost na temu završnog rada na sednici Nastavno-stručnog veća održanoj 17.11.2021. godine

postavljeno 2021-11-23 13:08:33
Spisak studenata koji su dobili saglasnost na temu završnog rada na sednici Nastavno-stručnog veća održanoj 17.11.2021. godine možete preuzeti u PDF dokumentu na ovom linku

Plaćena praksa u Narodnoj banci Srbije!

postavljeno 2021-11-23 10:23:00

Narodna banka Srbije raspisuje konkurs za studente završne godine osnovnih studija i studente master studija. Konkurs se raspisuje za studente studijskih programa Nove računarske tehnologije, Računarska tehnika i Informacioni sistemi,potrebno je da imate prosek iznad 7,00.

Tokom obavljanja prakse studenti će imati svoje mentore koji će biti zaduženi da prate njihov rad i o tome izveštavaju Direkciju za ljudske resurse i organizaciona pitanja.Praksa se obavlja u trajanju do devet meseci, tri dana nedeljno u trajanju od osam časova dnevno, uz predviđenu mesečnu naknadu.

Prijave možete slati do 28.11.2021. na mail poslovi@viser.edu.rs. Uz prijavu je obavezn CV.

Kompanija Docloop raspisuje konkur za poziciju Konsultant tehničke podrške (L2)

postavljeno 2021-11-17 16:09:22

Kompanija Docloop, tržišni lider na području razmene, upravljanja i arhiviranja digitalnih dokumenata traži Konsultanta tehničke podrške (L2 nivo) u Beogradu. Detaljan tekst oglasa možete pogledati OVDE>>>

CGA Belgrade 2021

postavljeno 2021-11-12 13:33:12

Za svega nekoliko godina, konferencija CGA Belgrade je ostvarila značajan uticaj na domaćoj VFX i gejming sceni. Osim što posetiocima nudi vredno iskustvo i doživljaj, konferencija u svom originalnom obliku pruža odličnu potporu za networking u sferi kreativnih industrija, nove prilike u obrazovanju, a profesijama iz sfere kompjuterske grafike daje veću vidljivost. Detaljnije informacije možete polgedati OVDE>>>.

Uzbuđeni smo što možemo da vas pozovemo na najnovije izdanje edukativne sesije Portfolio Reviews koja će otvoriti drugi dan online konferenije CGA Belgrade (petak, 19. novembar). Detaljnije informacije možete polgedati OVDE>>>.

Detaljnije informacije o CGA programima možete pronaći OVDE>>>.

Detaljnije informacio o RevThink radionici možete pronaći OVDE>>>.