Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ivana Stefanović

Obrazovanje

  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektronika i telekomunikacije [2011-12]
  • Osnovne akademske studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektronika i telekomunikacije [2007-2010]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Telekomunikacioni saobraćaj i mreže [2011-2020]

Biografija

Ivana Stefanović je rođena 1988. u Beogradu. Završila je srednju elektrotehničku školu "Nikola Tesla" u Beogradu. Nakon toga je upisala Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer Elektronika i telekomunikacije gde je 2010. godine diplomirala kod dr Slavice Marinković sa temom "Modeli propagacije signala u mobilnim telekomunikacionim sistemima".

Specijalističke studije završila je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a završni rad odbranila kod dr Slavice Marinković na temu "Algoritmi za kompresiju mirne slike u JPEG standardu".

Od 2010. godine radi kao demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a od 2011. godine kao laborant. Od 2014. godine angažovana je kao saradnik praktične nastave.

Učešće na projektima:

1. Tempus projekat Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Broj: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Veb sajt: www.ricum.edu.rs

2. Tempus projekat Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Broj: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Veb sajt: www.studavp.net


Reference

BEng-spec.appl. Ivana Stefanović slika

BEng-spec.appl. Ivana Stefanović

Kabinet: 201

Elektronska pošta: ivana.stefanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 14:00-16:00
  • Četvrtak: 11:00-13:00
Predmeti