Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Jelena Krulj Drašković

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Pedagogija [1997-2001]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Prištini-Kosovskoj Mitrovici, Pedagogija [2005-2009]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet, Pedagogija [2016]

Biografija

Jelena Krulj-Drašković, rođena je 08.06.1978. god. u Prištini. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Prištini. Potom upisuje Filozofski fakultet u Prištini, Odsek za pedagogiju koji završava sa prosečnom ocenom 9,82. Nakon završenih osnovnih studija upisuje magistarske studije na istom fakultetu koje je završila 2009. god. Doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za pedagogiju Univerziteta u Banja Luci. Počev od 2002. god., zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Prištini-Kosovskoj Mitrovici. Objavila je veći broj radova iz oblasti nauka o vaspitanju.

Reference

PhD Jelena Krulj Drašković slika

PhD Jelena Krulj Drašković

Kabinet: 03

Elektronska pošta: jkruljdraskovic@yahoo.com

Konsultacije
  • Subota: 11.00.-12.00.
Predmeti