Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milan Mijalković

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Elektronika [1976-1981]
  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet u Beogradu , Komutacioni sistemi [1983-1992.]
  • Doktorske studije: Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, [2007-2009.]

Biografija

 Doktorat: "Osetljivost indirektnog vektorskog upravljanja momentom asinhronog motora na varijacije njegovih parametara" mentor, profesor Pavle Kaluđerčić, 21. 12. 2009, Elektrotrhnički fakultet u Istočnom Sarajevu. Magistar elektrotehničkih nauka –magistarski rad na temu: "Sistem za precizno merenje brzine obrtanja vratila servomehanizma sa asinhronim motorom", mentor, profesor Milić Stojić, 12. 1. 1992, Elektrotrhnički fakultet u Beogradu. Diplomirani ingženjer elektrotehnike. 20. 12. 1981, Elektrotrhnički fakultet u Beogradu.

Ranije zaposlenje: IRITEL Beograd, februar 1982. – maj 1985. VHF Radio-odeljenje, VTI Beograd, maj 1985. - januar 1990. Vojnotehnički institut, odeljenje za energetsku elektroniku, januar 1990. – januar 2001. Viša elektrotehnička škola u Beogradu, od 1994. – januar 2000., honorarni saradnik Northeastern univerzitet – Boston, Masačusec, SAD, januar 2001. - jul 2002. Detaljnija radna biografija priložena je uz spisak objavljenih radova

Reference

PhD Milan Mijalković slika

PhD Milan Mijalković

Kabinet: 514

Elektronska pošta: milan.mijalkovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12 do 14
  • Četvrtak: 12 do 14
Predmeti