Пријавите се

Сви подаци који се користе у овим формама, преузети су из базе података Студентске службе. Уколико исти не одговарају стварном стању молимо Вас да се што пре обратите Студентској служби како би грешке биле исправљене. То можете учинити слањем мејла Марку Јокићу (marko.joкic@viser.edu.rs)

Важно: Ако пријављивање обављате са рачунара коме приступ има више особа, након пријављивања обавезно угасите претраживач или изаберите опцију "Одјави се" како бисте избегли могућност неовлашћене измене ваших података.