Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Немања Мачек

др Немања Мачек слика

др Немања Мачек

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: nemanja.macek@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 14-16
 • Уторак: 15-17
Предмети

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет Сингидунум, Факултет за информатику и рачунарство, Напредни системи заштите [2009-2013]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Новом Саду, Информатика [2003-2006]

Биографија

Рођен 16. децембра 1975. године у Зајечару. Основну школу и гимназију "Бора Станковић" завршио је у Бору. Дипломирао је 2003 и 2006. године на Вишој eлектротехничкој школи у Београду и Универзитету у Новом саду, респективно. Докторску дисертацију под називом "Једна класа адаптивних система за детекцију упада у рачунарске мреже" одбранио је 18.12.2013., на Факултету за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум у Београду, на студијском програму Напредни системи заштите, ментор проф. др Милан Милосављевић. У наставничка звања доцента и предавача струковних студија изабран је јуна месеца 2016. године на Факултету за инжењерски менаџмент Универзитета Унион, Београд и септембра месеца 2016. године на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, респективно. Тренутно је запослен као предавач на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду и као консултант за информациону сигурност у компанији SECIT Security Consulting. Као доцент држи наставу на факултету за инжењерски менаџмент, Универзитет Унион, Београд. Гостујући је професор и члан програмског одбора међународне конференције о безбедности информација BISEC на Универзитету Метрополитан. Члан је управног одбора удружења еСигурност, задужен за иновације. Рецензент је у неколико часописа категорија М22 и М23. Научно-истраживачки рад обухвата теоријско-информациони приступ развоју заштитних механизама и анализу рањивости истих, примену машинског учења и вештачке интелигенције у пројектовању заштитних механизама, системе за детекцију упада у рачунарске мреже и детекцију аномалија, биометријске и крипто-биометријске системе. За више детаља доступан је LinkedIn профил.

Попис изабраних библиографских јединица:

 • G. Dimić, B. Predić, D. Rančić, V. Petrović, N. Maček, P. Spalević (2017): "Association Analysis of Moodle E-Tests in Blended Learning Educational Environment". Computer Applications in Engineering Education, 2017; 1–14. Wiley Periodicals, Inc. Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue). ISSN (Online) 1099-0542. (M23)
 • N. Maček, M. Milosavljević, I. Franc, M. Bogdanoski, M. Gnjatović, B. Trenkić (2017): "Secure Modular Authentication Systems Based on Conventional XOR Biometrics". In Proceedings of the 9th International Conference on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 27-32. (M33)
 • N. Maček, M. Milosavljević, I. Franc, Z. Minchev, M. Gnjatović, B. Trenkić (2017): "Secure Mobile Banking Biometric Authentication". In Proceedings of the 9th International Conference on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 41-43. (M33)
 • M. Gnjatović, N. Maček, Z. Minchev (2017): "Methodological Pitfalls of Automatic Speech Recognition". In Proceedings of the 9th International Conference on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 54-57. (M33)
 • I. Franc, N. Maček, M. Gnjatović, B. Trenkić, M. Bogdanoski, D. Đokić (2017): "Securing Machine Learning Classifiers with Input Hashing Re-Weight Strategy". In Proceedings of the 9th International Conference on Business Information Security (BISEC2017), Metropolitan University, Belgrade, October 18th, 2017, pp. 82-85. (M33)
 • S. Savić, M. Gnjatović, D. Mišković, J. Tasevski, N. Maček (2017): "Cognitively-Inspired Symbolic Framework for Knowledge Representation". In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2017), Debrecen, Hungary, September 11-14, 2017, pp. 315-320. (M33)
 • M. Gnjatović, D. Mišković, S. Savić, B. Borovac, N. Maček, B.Trenkić (2017): "A Novel Modular Architecture for Conversational Robotic Agents". In Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 5-8, 2017, pp. ROI2.4.1-4. (M33)
 • B. Vujanić, N. Maček, S. Adamović (2017): "An Implementation of Ransomware Malicious Software in Python". In Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2017, pp. 19-24. (M33)
 • K. Lalović, N. Maček, M. Milosavljević, M. Veinović, I. Franc, J. Lalović, I. Tot (2016): "Biometric Verification of Maternity and Identity Switch Prevention in Maternity Wards". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 13, No. 5, pp. 65-81. (M23)
 • N. Maček, I. Franc, M. Bogdanoski, A. Mirković (2016): "Multimodal Biometric Authentication in IoT: Single Camera Case Study". In Proceedings of the Eight International Conference on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 33-37. (M33)
 • I. Franc, N. Maček, M. Bogdanoski, A. Mirković, D. Đokić (2016): "Detecting Malicious Anomalies in IoT: Ensemble Learners and Incomplete Datasets". In Proceedings of the Eight International Conference on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 44-49. (M33)
 • N. Maček, P. Štrbac, D. Čoko, I. Franc, M. Bogdanoski (2016): "Android Forensic and Anti-Forensic Technicques – a Survey". In Proceedings of the Eight International Conference on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 82-87. (M33)
 • D. Đokić, M. Jovanović, S. Popović, R. Šendelj, N. Maček (2016): "Raising Awareness of the Need for Safety of Information in Big Business Systems". In Proceedings of the Eight International Conference on Business Information Security (BISEC2016), Metropolitan University, Belgrade, October 15th, 2016, pp. 88-93. (M33)
 • M. Jovanović, N. Maček, I. Franc, D. Mitić (2016): "Savremene visokotehnološke pretnje: o ranjivostima softverskih proizvoda i pretnjama". CD zbornik radova regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH ’16 (zloupotrebe informacionih tehnologija i zaštita), 3. jun, Privredna komora Srbije, Beograd. (M63)
 • N. Maček, B. Đorđević, J. Gavrilović, K. Lalović (2015): "An Approach to Robust Biometric Key Generation System Design". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No. 8, pp. 43-60. (M23)
 • B. Đorđević, N. Maček, V. Timčenko (2015): "Performance Issues in Cloud Computing: KVM Hypervisor’s Cache Modes Evaluation". Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No. 4, pp. 147-165. (M23)
 • K. Lalović, M. Milosavljević, I. Tot, N. Maček (2015): "Device for Biometric Verification of Maternity". Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 12, No. 3, pp. 293-302. (M24)
 • N. Maček (2015): "Детекција упада машинским учењем / Machine Learning in Intrusion Detection". Задужбина Андрејевић. (M42) 
 • S. Abuguba, M. M. Milosavljević, N. Maček (2015): "An Efficient Approach to Generating Cryptographic Keys from Face and Iris Biometrics Fused at the Feature Level". IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 15, No. 6, pp. 6-11. ISSN 1738-7906. Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI) почев од 2015. (M53)
 • N. Maček, B. Đorđević, V. Timčenko, M. Bojović, M. Milosavljević (2014): "Improving Intrusion Detection with Adaptive Support Vector Machines". Elektronika ir elektrotechnika, Vol. 20, No. 7, pp. 57-60. (M22), такође презентовано на 18th International Conference ELECTRONICS 2014, June 16-18, Palanga, Lithuania као рад по позиву (M32).
 • N. Maček, M. Milosavljević (2014): "Reducing U2R and R2L Category False Negative Rates with Support Vector Machines". Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 175-188. (M24)
 • B. Đorđević, V. Timčenko, N. Maček (2014): "Issues in Cloud Computing: Performance Evaluation of Type-1 Hypervisors". In proc. of the 18th International Conference ELECTRONICS 2014, June 16-18, Palanga, Lithuania, pp. 55-58. (M33)

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099