Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Усклађивање стручних назива

Усклађивање стеченог стручног назива подразумева процес који студентима који су дипломирали по наставним плановима и програмима Више електротехничке школе омогућава да, под прописаним условима, стекну диплому високе школе струковних студија, односно Bachelor диплому. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија врши усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената, који су стручни назив стекли по наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. 

Услови за усклађивање стручних назива стечених по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе су следећи:

 • дипломирани студенти који су студије на Вишој електротехничкој школи завршили у трогодишњем трајању, за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно 12 ЕСПБ бодова,  и то да положе Стручну праксу или један испит (уколико већ имају положену Стручну праксу током студија на Вишој школи) и да одбране нови завршни рад;
 • дипломирани студенти који су студије на Вишој електротехничкој школи завршили у двоипогодишњем трајању, за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно 30 ЕСПБ бодова, и то да положе Стручну праксу или један испит (уколико већ имају положену Стручну праксу током студија на Вишој школи), два испита са листе изборних предмета и да одбране нови завршни рад;
 • дипломирани студенти који су студије на Вишој електротехничкој школи завршили у двогодишњем трајању, за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно још 60 ЕСПБ бодова.

Приликом уписа на студије за усклађивање стручног назива, кандидати подносе:

 • диплому и копију дипломе, 
 • индекс (са холограмском налепницом),
 • два обрасца ШВ -20
 • две истоветне фотографије 3.5х4.5 цм за индекс
 • уверење о положеним испитима
 • изборну листу предмета
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати школарине.

Трошкови на студијама за усклађивање стручног назива износе:

 • 5.000,00 динара трошкови уписа и
 • на име школарине се плаћа надокнада која по једном ЕСПБ боду износи 2.083,00 динара.

Школарину је могуће уплатити у три једнаке рате. Износ прве рате је најмање 12.500,00 динара.

Кандидати бирају предмете са изборне листе предмета свог, односно одговарајућег актуелног студијског програма, и то из реда предмета које нису раније положили. 

У овом делу можете да преузмете обрасце за усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената који су стручни назив стекли по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. Обрасце штампати двострано.

Аутоматика и системи управаљања возилима

Електроника и телекомуникације

Нове енергетске технологије

Нове енергетске технологије (усаглашавање са другим СП)

Нове енергетске технологије (са СП МЕТ)

Рачунарска техника

Аудио и видео технологије

Нове рачунарске технологије

Електронско пословање

Електронско пословање (са СП МЕТ)

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099