Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Усклађивање стручних назива

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија врши усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената, који су стручни назив стекли по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. Усклађивање стеченог стручног назива подразумева процес који студентима који су дипломирали по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе омогућава да, под прописаним условима, стекну диплому високе школе, односно Bachelor диплому.

Услови за усклађивање стручних назива стечених по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе су следећи::

Дипломирани студенти који су студије завршили у трогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно 12 ЕСПБ бодова. 

Дипломирани студенти који су студије завршили у двоипогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно 30 ЕСПБ бодова.  

Студенти који су студије завршили у двогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре укупно 60 ЕСПБ бодова.

Кандидати подносе:

  • диплому (копију дипломе) 
  • индекс
  • два обрасца ШВ -20
  • две фотографије 3.5х4.5 цм
  • уверење о положеним испитима
  • изборну листу предмета
  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати школарине.

Школарина износи: 5.000,00 динара трошкови уписа и надокнада по једном ЕСПБ боду износи 2.083,00 динара.

Школарина је могуће уплатити у три једнаке рате. Износ прве рате је 12.500,00 динара.

Кандидати бирају предмете са изборне листе предмета свог студијског програма, и то из реда предмета које нису положили. 


У овом делу можете да преузмете обрасце за усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената који су стручни назив стекли по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. Обрасце штампати двострано.

Аутоматика и системи управаљања возилима

Електроника и телекомуникације

Нове енергетске технологије

Нове енергетске технологије (усаглашавање са другим СП)

Нове енергетске технологије (са СП МЕТ)

Рачунарска техника

Аудио и видео технологије

Нове рачунарске технологије

Електронско пословање

Електронско пословање (са СП МЕТ)

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099