Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Nove računarske tehnologije - na daljinu

Na studijski program Nove računarske tehnologije - na daljinu neće se vršiti upis novih studenata u 2018/2019 školskoj godini.

Studijski program NRT-na daljinu mogu upisati oni kandidati koji su zainteresovani za upis na studijski program NRT, ali koji nisu u mogućnosti da studiraju u prostorijama škole. Svi studenti programa NRT, koji su svojevremeno prekinuli studije, mogu izabrati nastavak studija na istom programu na daljinu.

Detaljnije informacije mogu se pročitati na sajtu: http://lectio.viser.edu.rs/moodle/ izborom naslova u vrhu ovog sajta: INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU NRT - NA DALjINU

Još detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi: nrtd_info@viser.edu.rs

Studijski program Nove računarske tehnologije od školske godine 2012/13. ima realizaciju i na daljinu, za studente koji su zaposleni, imaju porodične obaveze, posebne potrebe, ali i kao alternativa za sve ostale studente. Po primeni nastavnih metoda i tehnologija, program Nove računarske tehnologije - na daljinu odgovara širom sveta razvijenim programima na daljinu, a istovremeno je prilagođen potrebama obrazovnog sistema u Srbiji. Ovaj program koristi iskustva stečena u eksperimentalnoj nastavi, koja je u poslednjih nekoliko godina realizovana kao dodatak klasičnoj nastavi, a prema savremenim standardima i preporukama.

Studijski program Nove računarske tehnologije, za sve studente koji izaberu učenje na daljinu, nudi preko Interneta: multimedijalne nastavne materijale, redovne časove teorijske i praktične nastave, elektronske konsultacije o gradivu i redovne samoprovere i provere znanja, dok u prostorijama škole predviđa povremene radionice i glavne provere znanja. Realizacija studijskog programa na daljinu obezbeđuje isti nivo znanja diplomiranih studenata i istu diplomu, kao i u slučaju klasične realizacije studijskog programa Nove računarske tehnologije i tako osposobljava kadar, za kojim postoji stalna potreba u našem društva.

Rukovodilac studijskog programa

mr Jelena Mitić slika

mr Jelena Mitić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: jelena.mitic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Ana Miletić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: ana.miletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2012 NPP - 2012
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101307
6
izborni
1
150107
6
izborni
1
101007
6
izborni
1
100307
6
izborni
1
100507
6
izborni
2
110107
6
izborni
2
101507
6
izborni
2
130307
6
izborni
2
150307
6
izborni
2
150207
6
izborni
2
150407
6
izborni
3
150707
6
izborni
3
160207
6
izborni
3
130607
6
izborni
3
150507
6
izborni
3
150711
6
izborni
3
100607
6
izborni
4
150611
6
izborni
4
130907
6
izborni
4
151107
6
izborni
4
130707
6
izborni
4
161207
6
izborni
5
151207
6
izborni
5
161407
6
izborni
5
151707
6
izborni
5
151607
6
izborni
5
151307
6
izborni
5
8
obavezan
6
150311
6
izborni
6
101607
4
obavezan
6
150411
6
izborni
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099