Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Nove računarske tehnologije - na daljinu

Na studijski program Nove računarske tehnologije - na daljinu neće se vršiti upis novih studenata u 2018/2019 školskoj godini.

Studijski program NRT-na daljinu mogu upisati oni kandidati koji su zainteresovani za upis na studijski program NRT, ali koji nisu u mogućnosti da studiraju u prostorijama škole. Svi studenti programa NRT, koji su svojevremeno prekinuli studije, mogu izabrati nastavak studija na istom programu na daljinu.

Detaljnije informacije mogu se pročitati na sajtu: http://lectio.viser.edu.rs/moodle/ izborom naslova u vrhu ovog sajta: INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU NRT - NA DALjINU

Još detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi: nrtd_info@viser.edu.rs

Studijski program Nove računarske tehnologije od školske godine 2012/13. ima realizaciju i na daljinu, za studente koji su zaposleni, imaju porodične obaveze, posebne potrebe, ali i kao alternativa za sve ostale studente. Po primeni nastavnih metoda i tehnologija, program Nove računarske tehnologije - na daljinu odgovara širom sveta razvijenim programima na daljinu, a istovremeno je prilagođen potrebama obrazovnog sistema u Srbiji. Ovaj program koristi iskustva stečena u eksperimentalnoj nastavi, koja je u poslednjih nekoliko godina realizovana kao dodatak klasičnoj nastavi, a prema savremenim standardima i preporukama.

Studijski program Nove računarske tehnologije, za sve studente koji izaberu učenje na daljinu, nudi preko Interneta: multimedijalne nastavne materijale, redovne časove teorijske i praktične nastave, elektronske konsultacije o gradivu i redovne samoprovere i provere znanja, dok u prostorijama škole predviđa povremene radionice i glavne provere znanja. Realizacija studijskog programa na daljinu obezbeđuje isti nivo znanja diplomiranih studenata i istu diplomu, kao i u slučaju klasične realizacije studijskog programa Nove računarske tehnologije i tako osposobljava kadar, za kojim postoji stalna potreba u našem društva.

Rukovodilac studijskog programa

mr Jelena Mitić slika

mr Jelena Mitić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: jelena.mitic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Ana Miletić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: ana.miletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2012 NPP - 2012
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101307 Aplikativni softver 6 izborni 1
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 6 izborni 1
150107 Digitalne multimedije 1 6 izborni 1
101007 Elektrotehnika 6 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 6 izborni 1
151907 Osnovi informacionih tehnologija 6 izborni 1
100507 Diskretna matematika 6 izborni 2
110107 Elektronika 6 izborni 2
101507 Engleski jezik 6 izborni 2
130307 Osnovi programiranja 6 izborni 2
150307 Računarska grafika 6 izborni 2
150207 Uvod u objektno programiranje 6 izborni 2
150407 Baze podataka 6 izborni 3
150707 Digitalne multimedije 2 6 izborni 3
160207 Mediji masovne komunikacije 6 izborni 3
130607 Programski jezici 6 izborni 3
150507 Računari i periferije 6 izborni 3
150711 Uvod u Internet tehnologije 6 izborni 3
100607 Verovatnoća i statistika 6 izborni 4
150611 Društvene mreže 6 izborni 4
130907 Interakcija čovek - računar 6 izborni 4
150211 Objektno orjentisano projektovanje 6 izborni 4
151107 Operativni sistemi 1 6 izborni 4
130707 Računarske mreže 6 izborni 4
161207 Digitalni dizajn publikacija 6 izborni 5
151207 Internet programiranje 6 izborni 5
161407 Kompjuterska animacija 1 6 izborni 5
151707 Operativni sistemi 2 6 izborni 5
151607 Sigurnost informacionih sistema 6 izborni 5
151307 Tehnike vizuelnog programiranja 6 izborni 5
Završni rad 8 obavezan 6
151407 Integracija softverskih tehnologija 6 izborni 6
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije 6 izborni 6
150311 Relacione baze podataka 6 izborni 6
101607 Stručna praksa 4 obavezan 6
150511 Tehnologije za elektronsko učenje 6 izborni 6
150411 Funkcionalno programiranje 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099