Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Specijalističke studije Nove računarske tehnologije

Studijski program Nove računarske tehnologije (NRT) ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu postojećih tehnologija za umrežavanje, programiranje, razvoj aplikacija, baze podataka, Web tehnologije i procesorski hardver.

Ciljevi specijalističkih studija Nove računarske tehnologije su da:

 • diplomiranim studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija razvije sposobnost prihvatanja i razumevanja složenijih računarsko-informacionih sistema i tehnologija,
 • studentima obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarskih, informacionih i komunikacionih tehnologija i sistema,
 • studentima omogući da razviju kreativnost u radu,
 • studentima pruži mogućnost da steknu znanja koja mogu primeniti u:
  proizvodnim sistemima,projektantskim organizacijama, javnim, obrazovnim i zdravstvenim institucijama koje imaju i/ili razvijaju složena informaciono - računarska okruženja,
 • razvijaju i usaglašavaju postojeće i nove sisteme sa opšteprihvaćenom dobrom praksom evropskih i svetskih institucija.


Specijalističke studije pripremaju studente za:

 • razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima informaciono komunikacionih sistema sa poznavanjem svih faza implementacije,
 • identifikovanje problema informacionih tehnologija,
  efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju,
 • sakupljanje, analizu i upravljanje informacijama,
  razumevanje pravnih, etičkih i socijalnih implikacija koje imaju projekti računarskih, informacionih i komunikacionih tehnologija,
  održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih računarskih tehnologija,
 • razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka, efikasnu pismenu i usmenu komunikaciju,
 • razvoj osećaja za profesionalizam i timski rad.

Stečeni stručni naziv

Nakon završenih specijalističkih studija na ovom studijskom programu studenti stiču zvanje specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

mr Jelena Mitić slika

mr Jelena Mitić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: jelena.mitic@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Ana Miletić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: ana.miletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2014 NPP - 2014
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
191008 Bežični komunikacioni sistemi 8 izborni 1
190608 Veb sistemi i tehnologije 8 izborni 1
190708 Primena digitalnih signal-procesora 8 izborni 1
190108 Projektovanje informacionih sistema 8 izborni 1
250113 Funkcionalni programski jezici 8 izborni 1
191107 Završni rad 12 obavezan 2
190408 Internet telefonija i televizija 8 izborni 2
190908 Kartični sistemi 8 izborni 2
190808 Performanse diskova i sistema datoteka 8 izborni 2
190508 Programiranje aplikacija baza podataka 8 izborni 2
190208 Projektovanje softvera 8 izborni 2
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099