Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Implementation of dual education in higher education of Serbia - DualEdu

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija učestvuje na projektu „Implementation of dual education in higher education of Serbiaˮ, 586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, koji je prihvaćen o okviru ERASMUS+  projekata za razvoj u visokom obrazovanju. Realizacija projekta je započeta 15. 10. 2017. godine i trajaće do 15. 10. 2020. godine.

Cilj projekta je da se razvije fleksibilan generički model dualnog obrazovanja  koji će obezbediti da se obrazovni proces u visokoškolskim institucijama upotpuni praksom u odgovarajućim kompanijama. Očekuje se da će studenti, na ovaj način,  steći kompetencije u skladu sa potrebama potencijalnih poslodavaca i obezbediti bolju prohodnost na tržištu rada ka željenom zaposlenju.

Projekat se realizuje kroz saradnju sa partnerima u Evropi koji poseduju značajno iskustvo u realizaciji dualnog obrazovanja. Kroz ovu saradnju treba da se olakša identifikacija realnih  potreba kompanija, obezbede preduslovi za testiranje konkretnog modela u realnom okruženju i pripreme predlozi za usklađivanje odgovarajućih propisa  u Republici Srbiji kako bi se stvorili uslovi za primenu novih rešenja u oblasti visokog obrazovanja. 

Više informacija možete naći na veb stranici DualEdu projekta

https://dualedu.ef.uns.ac.rs

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099