Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Elektronsko poslovanje

Studijski program Elektronsko poslovanje usaglašen je sa standardima za osnovne strukovne studije Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, odgovarajućim akreditovanim evropskim i svetskim studijskim programima i IEEE/ACM preporukama u oblasti elektronskog poslovanja.

Ciljevi studijskog programa Elektronsko poslovanje su:

 • Da se unapredi kvalifikaciona struktura stanovništva u Republici, školovanjem stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz najmanje tri oblasti rada: elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija i menadžmenta i biznisa, u skladu sa potrebama savremene ekonomije i državne  uprave;
 • da se prenesu znanja i veštine o elektronskom poslovanju;
 • da se integrišu osnovna računarska, informaciona, ekonomska, pravna i tehnička znanja u skladu sa potrebama poslovnih, bankarskih, trgovinskih, obrazovnih i uslužnih delatnosti u savremenoj ekonomiji;
 • da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;  
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Elektronsko poslovanje, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti za:

 • projektovanje i implementaciju modela elektronskog poslovanja (e-commerce, e-government, e-banking, e-learning, m-commerce)
 • povezivanje znanja iz elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija ekonomije, menadžmenta i marketinga
 • uspešno upravljanje privrednim društvom
 • analizu finansijskih izveštfaja
 • analizu složenih sistema elektronskog poslovanja i izrada biznis plana sa analizom rizika
 • izradu softverskih rešenja podržanihnet i tehnologijom otvorenog koda
 • projektovanje, izradu, i publikovanje dinamičkih Web lokacija
 • projektovanje, realizaciju, održavanje i obezbeđenje sigurnosti računarskih mreža
 • organizovanje marketing kampanja, uključujući i oglašavanje na Internetu
 • razumevanje društvenih odnosa i procesa u svetu i poslovna komunikacija sa ljudima drugih kultura 
 • timski rad
 • sticanje znanja o značaju i strategiji opšteg održivog razvoja i zaštiti i unapređenju životne sredine i uključivanju zaštite životne sredine u plan poslovanja


Stručni naziv:

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Elektronskog poslovanja, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Svetlana Štrbac-Savić slika

dr Svetlana Štrbac-Savić

Kabinet: 501

Elektronska pošta: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Nada Staletić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2012 NPP - 2012
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101307
6
izborni
1
101007
6
izborni
1
100307
6
izborni
1
170407
6
izborni
1
170307
6
izborni
1
171907
6
izborni
1
101507
6
izborni
2
170107
6
obavezan
2
170111
6
izborni
2
170607
6
izborni
2
130307
6
izborni
2
150407
6
izborni
3
170807
6
izborni
3
171007
6
izborni
3
171307
6
izborni
3
170411
6
izborni
3
130907
6
izborni
4
171107
6
izborni
4
170311
6
izborni
4
151107
6
izborni
4
171407
6
izborni
4
130707
6
izborni
4
171707
6
izborni
5
151207
6
izborni
5
150507
6
izborni
5
151607
6
izborni
5
172207
6
izborni
5
150611
6
izborni
6
172007
6
izborni
6
8
obavezan
6
170511
6
izborni
6
101607
4
obavezan
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099