Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Elektronsko poslovanje

Studijski program Elektronsko poslovanje usaglašen je sa standardima za osnovne strukovne studije Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, odgovarajućim akreditovanim evropskim i svetskim studijskim programima i IEEE/ACM preporukama u oblasti elektronskog poslovanja.

Ciljevi studijskog programa Elektronsko poslovanje su:

 • Da se unapredi kvalifikaciona struktura stanovništva u Republici, školovanjem stručnjaka koji će posedovati znanja i veštine iz najmanje tri oblasti rada: elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija i menadžmenta i biznisa, u skladu sa potrebama savremene ekonomije i državne  uprave;
 • da se prenesu znanja i veštine o elektronskom poslovanju;
 • da se integrišu osnovna računarska, informaciona, ekonomska, pravna i tehnička znanja u skladu sa potrebama poslovnih, bankarskih, trgovinskih, obrazovnih i uslužnih delatnosti u savremenoj ekonomiji;
 • da se studenti osposobe za poslove u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;  
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Elektronsko poslovanje, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti za:

 • projektovanje i implementaciju modela elektronskog poslovanja (e-commerce, e-government, e-banking, e-learning, m-commerce)
 • povezivanje znanja iz elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija ekonomije, menadžmenta i marketinga
 • uspešno upravljanje privrednim društvom
 • analizu finansijskih izveštfaja
 • analizu složenih sistema elektronskog poslovanja i izrada biznis plana sa analizom rizika
 • izradu softverskih rešenja podržanihnet i tehnologijom otvorenog koda
 • projektovanje, izradu, i publikovanje dinamičkih Web lokacija
 • projektovanje, realizaciju, održavanje i obezbeđenje sigurnosti računarskih mreža
 • organizovanje marketing kampanja, uključujući i oglašavanje na Internetu
 • razumevanje društvenih odnosa i procesa u svetu i poslovna komunikacija sa ljudima drugih kultura 
 • timski rad
 • sticanje znanja o značaju i strategiji opšteg održivog razvoja i zaštiti i unapređenju životne sredine i uključivanju zaštite životne sredine u plan poslovanja


Stručni naziv:

Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Elektronskog poslovanja, studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Rukovodilac studijskog programa

dr Svetlana Štrbac-Savić slika

dr Svetlana Štrbac-Savić

Kabinet: 501

Elektronska pošta: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Nada Staletić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2012 NPP - 2012
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101307 Aplikativni softver 6 izborni 1
101007 Elektrotehnika 6 izborni 1
100307 Inženjerska matematika 6 izborni 1
170407 Marketing 6 izborni 1
170307 Osnovi menadžmenta 6 izborni 1
171907 Sociologija 6 izborni 1
101507 Engleski jezik 6 izborni 2
170107 Internet servisi 6 obavezan 2
170111 Menadžment prodaje 6 izborni 2
170607 Osnovi elektronskog poslovanja 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
130307 Osnovi programiranja 6 izborni 2
150407 Baze podataka 6 izborni 3
170807 Biznis plan za e-poslovanje 6 izborni 3
171007 Veb dizajn 6 izborni 3
171307 Elektronska trgovina 6 izborni 3
170411 Regulativa u e-poslovanju 6 izborni 3
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama 6 izborni 3
130907 Interakcija čovek - računar 6 izborni 4
171107 Menadžment troškova 6 izborni 4
170311 Operativni menadžment 6 izborni 4
151107 Operativni sistemi 1 6 izborni 4
171407 Poslovna komunikacija 6 izborni 4
130707 Računarske mreže 6 izborni 4
171707 Elektronsko bankarstvo 6 izborni 5
151207 Internet programiranje 6 izborni 5
150507 Računari i periferije 6 izborni 5
151607 Sigurnost informacionih sistema 6 izborni 5
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje 6 izborni 5
150611 Društvene mreže 6 izborni 6
172007 Ekonomika biznisa 6 izborni 6
Završni rad 8 obavezan 6
170511 Preduzetništvo 6 izborni 6
101607 Stručna praksa 4 obavezan 6
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije 6 izborni 6
172107 Upravljanje projektima i investicijama 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099