Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Информациони системи

Студијски програм  Информациони системи  има за циљ да оспособи  студенте за пројектовање, реализацију и примену информационих система, као и примену савремених информационо-комуникационих технологија у пословању.

Циљеви студијског програма Информациони системи су:

 • оспособљавање за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • оспособљавање за пројектовање и израду софтверских апликација за потребе клијената, укључујући и динамичке веб сајтове-електронске продавнице;
 • оспособљавање за послове имплементације електронског пословања у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • оспособљавање за пројектовање, имплементацију и одржавање рачунарских мрежа;
 • планирање и реализацију маркетинг кампања преко различитих канала оглашавања, укључујући и Интернет;
 • оспособљавање за менаџмент малим и средњим предузећима, финансијским сектором и јавним службама.

Савладавањем студијског програма Информациони системи, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује савремене програмске алате и технике;
 • за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • да пројектује и реализује интернет апликација;
 • да повезује знања из информационих технологија, електронског посло-вања, менаџмента и маркетинга;
 • да успешно управља предузећем;
 • да анализира сложене системе електронског пословања и изради бизнис план са анализом ризика;
 • да анализира сложене система електронског пословања;
 • за пројектовање, израдаи публиковање динамичких веб локација;
 • за тимски рад и пословну комуникацију са људима других култура.

Стручни назив

 • Након завршених основних струковних студија Информациони системи, студенти стичу звање струковни инжењер информационих технологија и система.

Руководилац студијског програма

др Светлана Штрбац-Савић слика

др Светлана Штрбац-Савић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Нада Сталетић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101007
7
обавезан
1
100307
7
обавезан
1
170917
6
изборни
1
171717
6
изборни
1
100117
4
изборни
1
101307
6
изборни
2
170117
6
изборни
2
101507
4
изборни
2
170107
6
изборни
2
170111
6
изборни
2
150407
6
изборни
3
170807
6
изборни
3
171007
6
изборни
3
172107
6
изборни
3
170417
6
изборни
4
151107
6
изборни
4
171407
6
изборни
4
130707
6
изборни
4
151207
6
изборни
5
170617
6
изборни
5
СП
4
обавезан
5
170717
6
изборни
6
ЗР
8
обавезан
6
170517
6
изборни
6
170511
6
изборни
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099