Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Informacioni sistemi

Studijski program  Informacioni sistemi  ima za cilj da osposobi  studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

Ciljevi studijskog programa Informacioni sistemi su:

 • osposobljavanje za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • osposobljavanje za projektovanje i izradu softverskih aplikacija za potrebe klijenata, uključujući i dinamičke veb sajtove-elektronske prodavnice;
 • osposobljavanje za poslove implementacije elektronskog poslovanja u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;
 • osposobljavanje za projektovanje, implementaciju i održavanje računarskih mreža;
 • planiranje i realizaciju marketing kampanja preko različitih kanala oglašavanja, uključujući i Internet;
 • osposobljavanje za menadžment malim i srednjim preduzećima, finansijskim sektorom i javnim službama.

Savladavanjem studijskog programa Informacioni sistemi, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da prati i primenjuje savremene programske alate i tehnike;
 • za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • da projektuje i realizuje internet aplikacija;
 • da povezuje znanja iz informacionih tehnologija, elektronskog poslo-vanja, menadžmenta i marketinga;
 • da uspešno upravlja preduzećem;
 • da analizira složene sisteme elektronskog poslovanja i izradi biznis plan sa analizom rizika;
 • da analizira složene sistema elektronskog poslovanja;
 • za projektovanje, izradai publikovanje dinamičkih veb lokacija;
 • za timski rad i poslovnu komunikaciju sa ljudima drugih kultura.

Stručni naziv

 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Informacioni sistemi, studenti stiču zvanje strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema.

Rukovodilac studijskog programa

dr Svetlana Štrbac-Savić slika

dr Svetlana Štrbac-Savić

Kabinet: 501

Elektronska pošta: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Nada Staletić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
Status
Semestar
101007
7
obavezan
1
100307
7
obavezan
1
170917
6
izborni
1
171717
6
izborni
1
100117
4
izborni
1
150207
6
izborni
1
130117
6
izborni
1
101307
6
izborni
2
170117
6
izborni
2
101507
4
izborni
2
170107
6
izborni
2
170111
6
izborni
2
150407
6
izborni
3
170807
6
izborni
3
171007
6
izborni
3
100607
6
izborni
3
150711
6
izborni
3
172107
6
izborni
3
150611
6
izborni
4
170417
6
izborni
4
151107
6
izborni
4
171407
6
izborni
4
130707
6
izborni
4
171707
6
izborni
5
151207
6
izborni
5
170617
6
izborni
5
130311
6
izborni
5
SP
4
obavezan
5
170717
6
izborni
6
ZR
8
obavezan
6
170317
6
izborni
6
170517
6
izborni
6
170511
6
izborni
6
130417
6
izborni
6
Obaveštenja
© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099