Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Informacioni sistemi

Studijski program  Informacioni sistemi  ima za cilj da osposobi  studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

Ciljevi studijskog programa Informacioni sistemi su:

 • osposobljavanje za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • osposobljavanje za projektovanje i izradu softverskih aplikacija za potrebe klijenata, uključujući i dinamičke veb sajtove-elektronske prodavnice;
 • osposobljavanje za poslove implementacije elektronskog poslovanja u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;
 • osposobljavanje za projektovanje, implementaciju i održavanje računarskih mreža;
 • planiranje i realizaciju marketing kampanja preko različitih kanala oglašavanja, uključujući i Internet;
 • osposobljavanje za menadžment malim i srednjim preduzećima, finansijskim sektorom i javnim službama.

Savladavanjem studijskog programa Informacioni sistemi, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • da prati i primenjuje savremene programske alate i tehnike;
 • za projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • da projektuje i realizuje internet aplikacija;
 • da povezuje znanja iz informacionih tehnologija, elektronskog poslo-vanja, menadžmenta i marketinga;
 • da uspešno upravlja preduzećem;
 • da analizira složene sisteme elektronskog poslovanja i izradi biznis plan sa analizom rizika;
 • da analizira složene sistema elektronskog poslovanja;
 • za projektovanje, izradai publikovanje dinamičkih veb lokacija;
 • za timski rad i poslovnu komunikaciju sa ljudima drugih kultura.

Stručni naziv

 • Nakon završenih osnovnih strukovnih studija Informacioni sistemi, studenti stiču zvanje strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema.

Rukovodilac studijskog programa

dr Svetlana Štrbac-Savić slika

dr Svetlana Štrbac-Savić

Kabinet: 501

Elektronska pošta: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Sekretar studijskog programa

dipl. inž. Nada Staletić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: nada.staletic@viser.edu.rs

Nastavni plan i program - 2017 NPP - 2017
Šifra Naziv predmeta ESPB Status Semestar
101007 Elektrotehnika 7 obavezan 1
100307 Inženjerska matematika 7 obavezan 1
170917 Internet marketing 6 izborni 1
171717 Menadžment 6 izborni 1
100117 Nemački jezik 4 izborni 1
150207 Uvod u objektno programiranje 6 izborni 1
130117 Uvod u računarstvo u oblaku 6 izborni 1
101307 Aplikativni softver 6 izborni 2
170117 Elektronsko poslovanje 6 izborni 2
101507 Engleski jezik 4 izborni 2
170107 Internet servisi 6 izborni 2
170111 Menadžment prodaje 6 izborni 2
101407 Osnovi informatike i računarstva 6 izborni 2
150407 Baze podataka 6 izborni 3
170807 Biznis plan 6 izborni 3
171007 Veb dizajn 6 izborni 3
100607 Verovatnoća i statistika 6 izborni 3
150711 Uvod u Internet tehnologije 6 izborni 3
172107 Upravljanje projektima 6 izborni 3
150611 Analiza društvenih mreža 6 izborni 4
170417 Elektronska trgovina 6 izborni 4
150211 Objektno orjentisano projektovanje 6 izborni 4
151107 Operativni sistemi 1 6 izborni 4
171407 Poslovna komunikacija 6 izborni 4
130707 Računarske mreže 6 izborni 4
170817 Bezbednost i zaštita informaionih sistema 6 izborni 5
171707 Elektronsko bankarstvo 6 izborni 5
151207 Internet programiranje 6 izborni 5
170617 Poslovni softver 6 izborni 5
130311 Programiranje veb aplikacija 6 izborni 5
SP Stručna praksa 4 obavezan 5
170717 Analiza podataka 6 izborni 6
ZR Završni rad 8 obavezan 6
170317 Internet inteligentnih uređaja 6 izborni 6
170517 Informacioni sistemi 6 izborni 6
170511 Preduzetništvo 6 izborni 6
130417 Programiranje mobilnih uređaja 6 izborni 6
Obaveštenja

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099