Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мехатроника

Циљ студијског програма Мехатроника је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експолатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви специјалистичких студија Мехатроника:

 • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области мехатронике које их подстичу на тимски рад;
 • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају,
 • да омогуће студенту, да избором предмета активно учествује у обликовању свог образовања;
 • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање као и напредовање на својим радним местима;
 • да се пренесу знања и вештине о контроли, регулацији, управљању, мерењу и мониторингу у савременим технолошким процесима и о одржавању и организовању процеса рада на системе управљања у возилима;
 • да се развој креативне способности и овладавање практичним вештинама и методама за постизање стручне компетентности у области ауто дијагностике, производње аутомобила и појединих ауто делова као и у области процесног управљања и аутоматизације постројења и система.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • темељно познавања и разумевање дисциплина мехатронике;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • праћење и примену новина у области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и из области електронских система управљања у возилима;
 • развијање вештина и спретности у употреби знања у подручју мехатронике;
 • употребљавање информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима;
 • пројектовање и организацију радних процеса, пројектовање и доношење оперативних одлука о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса и предузећа;
 • учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
 • наставу даљег усавршавања на мастер струковним студијама.

 

 

Стечени стручни назив

Након завршених специјалистичких студија студенти стичу звање специјалиста инжењер мехатронике  

Руководилац студијског програма

мр Милија Џекулић слика

мр Милија Џекулић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Слободан Драшковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2012 НПП - 2012
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
220111
8
изборни
1
240712
8
изборни
1
10
обавезан
2
240211
8
изборни
2
240812
2
обавезан
2
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099