Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Рачунарска техника

Студијски програм  Рачунарска техника има за циљ да оспособи  студенте за развој и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа и информационих система.

Циљеви студијског програма Рачунарска техника су:

 • да се оспособи стручни кадар за индивидуалан и тимски рад, и стекну потребна знања и вештине у области рачунарске технике, за потребе:
 • привреде, јавних предузећа, здравства и образовања, у развоју и одржавању хардвера и софтвера, реализацији и одржавању информационих и рачунарских система и рачунарских мрежа.
 • за даље усавршавање у тој области.

Савладавањем студијског програма Рачунарска техника, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области рачунарске технике;
 • да оспособи за развијање и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа, система за заштиту и информационих система;
 • да омогући развијање креативности у раду;
 • да пружи солидну основу за даље усавршавање у струци;
 • да познаје и разуме струку и примењује стечена знања у пракси;
 • ефикасно решава конкретне проблеме у пракси;
 • развија интелектуалне способности;
 • да повезује знања из своје стручне области са знањима из различитих области пројектовањем хардвера и софтвера;
 • да пројектује, реализује и одржава информационе системе;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • примењује механизме и алгоритаме за заштиту података.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Рачунарска техника, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Габријела Димић

Kабинет: 408

Eлектронска пошта: gabrijela.dimic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101007
7
обавезан
1
101507
4
изборни
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
изборни
1
101207
6
изборни
1
100207
6
изборни
2
100507
6
изборни
2
110107
6
изборни
2
130307
6
изборни
2
150407
6
изборни
3
130507
6
изборни
3
130607
6
изборни
3
172107
6
изборни
3
130317
6
изборни
4
151107
6
изборни
4
130707
6
изборни
4
130211
6
изборни
5
СП
4
обавезан
5
ЗР
8
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099