Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Enrollment 2021/22

Student Mobility Guide

Mi u medijima

Erasmus Charter for Higher Education

45 godina rada Škole

International Projects

Short cycle studies

Visoka škola elektrotehnike i računarstva besplatno je organizovala kurseve kratkih programa:

 • Dijagnostika vozila
 • Profesionalni razvoj profesora i nastavnika
 • Programer veb aplikacija
Details

Announcements

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE u vezi raspodele mesta za smeštaj u studentske domove za školsku 2021/22. godinu.

Obaveštavaju se studenti DRUGE i TREĆE godine čije se školovanje finansira iz budžeta, a koji su konkurisali za smeštaj u studentske domove za školsku 2021/22. godinu, da će se raspodela mesta za smeštaj u studentske domove izvršiti na sledeći način:

 • DEVOJKE - dana 29.11.2021. godine u kabinetu 106, PRVI SPRAT sa početkom u 10:00 časova.
 • MUŠKARCI - dana 29.11.2021. godine u u kabinetu 106, PRVI SPRAT i to prema sledećoj dinamici odnosno u sledećim terminima:
  • od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 20. na rang listi u periodu od 10:30 časova do 11:00 časova;
  • od rednog broja 21. do rednog broja 40. na rang listi od 11:00 do 11:30 časova;
  • od rednog broja 41. do rednog broja 60. na rang listi od 11:30 časova do 12:00 časova;
  • od rednog broja 61. do 80. na rang listi od 12:30 do 13:00 časova;
  • od rednog broja 81. do kraja rang liste od 13:00 časova do završetka raspodele.


Napomena: studenti/inje su u obavezi da prilikom raspodele kod sebe imaju ličnu kartu. Studenti/inje su obavezi da se striktno pridržavaju gore navedene satnice dolaska i raspodele mesta.

Onlajn otvorena vrata na temu mobilnosti

U utorak, 23.11. biće održana onlajn otvorena vrata i prezentacija Erazmus+ mobilnosti za studente VIŠER-a koji su trenutno druga ili treća osnovih studija, ili su na master studijama. Ukoliko želite da se prijavite i upoznate sa stručnim praksama u inostranstvu, javite se na e-mail adresu tara.pesic@viser.edu.rs do ponedeljka 22.11. u 14h.

Link ka onlajn otvorenim vratima će vam biti poslat naknadno.

Konačna lista za muškarce i devojke koji su konkurisali za studentski dom u školskoj 2021/2022. godini

Konačna lista za muškarce i devojke koji su konkurisali za studentski dom u školskoj 2021/2022. godini možete pogledati na sledećim linkovima:

OBAVEŠTENjE O PODNOŠENjU MOLBI ZA UMANjENjE ŠKOLARINA ZA STUDENTE LOŠIJEG MATERIJALNOG ILI SOCIJALNOG STATUSA

Podnošenje molbi za ostvarivanje umanjenja školarina za studente lošijeg materijalnog ili socijalnog statusa počinje od dana objavljivanja ovog obaveštenja (16. novembar 2021. godine) i trajaće do 24. decembra 2021. godine. 

Obaveštenje sa detaljnijim informacijama o terminima i načinu za predaju molbe, kao i dokumentaciji koja se prilaže uz molbu POGLEDAJTE OVDE>>>

Plan aktivnosti za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar "Beograd" za školsku 2021/22 godinu

Plan aktivnosti za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar "Beograd" za školsku 2021/22 godinu možete pogledati na linku OVDE>>>

NAKNADNI UPIS U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Rok za redovni upis studenata u školsku 2021/2022. godinu istekao je 29. oktobra 2021. godine.

Proceduru za naknadni upis u školsku 2021/2022. godinu (nakon 29.10.2021. godine) možete pronaći OVDE>>>

Na istoj stranici možete pronaći i arhivu objavljenih obaveštenja o rokovima i uslovima za upis studenata u školsku 2021/2022. godinu i rokovima za popunjavanje izborne liste, kao i konačne rang liste studenata za upis u drugu, odnosno treću godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2021/2022. godinu.

Početak laboratorijskih vežbi u zimskom semestru za studente druge, odnosno treće godine osnovnih strukovnih studija i prve odnosno druge godine master strukovnih studija

Početak laboratorijskih vežbi u zimskom semestru školske 2021/22. godine, za studente druge, odnosno treće godine osnovnih strukovnih studija i prve odnosno druge godine master strukovnih studija je ponedeljak, 25. okotobar prema rasporedu koji možete pogledati na linku OVDE >>>

OBAVEŠTENjE O PROMENI RAČUNA ZA UPLATU ŠKOLARINA I OSTALIH NADOKNADA

VAŽNO: Zbog osnivanja ATUSS, račun na koji će se ubuduće uplaćivati školarine i sve druge nadoknade i uplate čiji je primalac Odsek VIŠER jeste: 840-2119666-62

Studenti i sva druga lica koja po bilo kom osnovu (školarine, prijava ispita i sl.) vrše uplatu u korist Odseka VIŠER, počevši od dana objavljivanja ovog obaveštenja sve uplate treba da vrše isključivo na gore navedeni novi broj računa.

Od dana objavljivanja ovog obaveštenja, prilikom popunjavanja naloga za uplatu, u polje "poziv na broj" UVEK i OBAVEZNO se kao prvo upisuje "1- ", a potom se upisuje uobičajena brojčana kombinacija (dakle, u polje "poziv na broj" ubuduće upisivati brojčanu kombinaciju koja se dobija po sistemu "1 - šifra studijskog programa – broj indeksa – godina upisa – šifra uplate"). 

Detaljnija uputstva za vršenje uplata pogledajte na stranici Instrukcije za plaćanje.

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU TRAJANjA PRIJAVE ZAVRŠNOG I MASTER RADA

Obaveštavaju se studenti kojima je odobrena prijava završnog ili master rada u periodu od 7. 12. 2019. do 7. 6. 2020. godine,  da se važenje prijave produžava za šest meseci.

Spisak studenata koji su dobili saglasnost na temu završnog rada na sednici Nastavno-stručnog veća održanoj 17.11.2021. godine

postavljeno 2021-11-23 13:08:33
Spisak studenata koji su dobili saglasnost na temu završnog rada na sednici Nastavno-stručnog veća održanoj 17.11.2021. godine možete preuzeti u PDF dokumentu na ovom linku