Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Mijat Štimac

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Elektronika i telekomunikacije [2007-2010]
 • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Specijalističke studije Elektronika i telekomunikacije  [2011-2013]

Biografija

Rođen 1988. u Beogradu. Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla. Nakon toga je upisao Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer Elektronika i telekomunikacije gde je 2010. godine diplomirao kod Mr Borislava Hadžibabića sa temom Projektovanje i razvoj namenskog modula za laboratorijske vežbe iz mikrokontrolera.

Specijalističke studije završio na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a završni rad odbranio kod Dr Petra Bošnjakovića na temu Pojačavač u D klasi.

Od 2010. godine radi kao demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na smeru Elektronika i telekomunikacije, od 2011. do 2014 kao laborant i od 2014 kao saradnik praktične nastave.


Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Marko Milivojčević, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Mogućnost upotrebe mikrotrakastih peč antena umesto dipol antena u bežičnim senzorskim mrežama na 2.4GHz, 27. telekomunikacioni forum TELFOR 2019, Beograd 2019.

 2. S. Marinković, A. Zeković, M. Štimac, "Različiti pristupi u praktičnoj nastavi u oblasti spektralne analize", INFOTEH-Jahorina, Vol.13, mart 2014.

Udžbenik

 1. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Zbirka zadataka iz Merenja 1, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2021. (ISBN 978-86-6090-009-0)

 2. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Zbirka zadataka iz Merenja 2, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019. (ISBN 978-86-7982-293-2)

Priručnik

 1. Amela Zeković, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Analogna elektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020. (ISBN 978-86-7982-317-5)

 2. Amela Zeković, Mijat Štimac, Specijalna elektronska kola - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020. (ISBN 978-86-7982-316-8)

 3. Borislav Hadžibabić, Tolić Nenad, Mijat Štimac, Audioelektronika priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2017. (ISBN 978-86-7982-261-1)

 4. Borislav Hadžibabić, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Energetska elektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2016. (ISBN 978-86-7982-253-6)

BEng-spec.appl. Mijat Štimac slika

BEng-spec.appl. Mijat Štimac

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: mijat.stimac@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 12:00 - 13:00
 • Sreda:  12:00 - 14:00
 • Četvrtak: 12:00 - 13:00
Predmeti