Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Raspored ispita za Juni (2020/2021)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 12.06.2021. 09:00 602 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 12.06.2021. 09:00 602 6
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 12.06.2021. 09:00 602 2
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 12.06.2021. 09:00 SD,SL 50
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 12.06.2021. 13:00 302,304 0
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 12.06.2021. 13:00 302,304 9
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 12.06.2021. 13:00 302,304 6
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 12.06.2021. 13:00 GSD 6
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 12.06.2021. 13:00 SD 25
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 12.06.2021. 13:00 510 0
131007 Internet protokoli i tehnologije mr Marija Zajeganović 12.06.2021. 13:00 112,109 66
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 12.06.2021. 17:00 Audio st. 2
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 12.06.2021. 17:00 Audio st. 0
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 12.06.2021. 17:00 607 5
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 12.06.2021. 17:00 607 10
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 12.06.2021. 17:00 607 197
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 12.06.2021. 17:00 607 19
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 12.06.2021. 17:00 402,403 10
317209 Psihologija dr Emilija Marković 12.06.2021. 17:00 SL 9
317111 Procesiranje signala dr Aleksandra Pavlović 12.06.2021. 17:00 203 25
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 13.06.2021. 09:00 402,403 10
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 13.06.2021. 09:00 112,109 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Saša Stojković 13.06.2021. 13:00 302 147
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 13.06.2021. 13:00 SL 4
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 13.06.2021. 13:00 SL 37
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 13.06.2021. 13:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 13.06.2021. 13:00 310 16
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 13.06.2021. 13:00 509,506,602 76
171407 Poslovna komunikacija dr Milica Kostić-Stanković 13.06.2021. 13:00 SD 71
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 13.06.2021. 17:00 406 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 13.06.2021. 17:00 406 28
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Aleksandra Grujić 13.06.2021. 17:00 302 4
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Aleksandra Grujić 13.06.2021. 17:00 302 17
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 13.06.2021. 17:00 509,506 8
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 13.06.2021. 17:00 509,506 7
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 14.06.2021. 09:00 406 28
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 14.06.2021. 09:00 SL,SD 280
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 14.06.2021. 09:00 406 15
120400 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 14.06.2021. 09:00 302 0
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 14.06.2021. 09:00 302,304 75
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 14.06.2021. 09:00 302 0
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 14.06.2021. 09:00 302 24
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 14.06.2021. 09:00 Audio st. 1
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 14.06.2021. 10:00 607,602 89
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 14.06.2021. 13:00 106 18
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 14.06.2021. 13:00 GSD 0
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 14.06.2021. 13:00 GSD 2
110402 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 14.06.2021. 13:00 302,304 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 14.06.2021. 13:00 302,304 70
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 14.06.2021. 13:00 302,304 0
110607 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 14.06.2021. 13:00 302,304 0
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 14.06.2021. 13:00 112,109 81
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 14.06.2021. 13:00 607 79
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 14.06.2021. 13:00 SD,GSL 10
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 14.06.2021. 13:00 SD,GSL 83
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Nemanja Maček 14.06.2021. 13:00 402,409,403 78
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 14.06.2021. 13:00 SL 48
161707 Digitalna televizija mr Saša Đelević 14.06.2021. 13:00 112,109 5
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 14.06.2021. 17:00 203 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 14.06.2021. 17:00 203 5
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 14.06.2021. 17:00 602 0
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 14.06.2021. 17:00 602 5
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 14.06.2021. 17:00 302 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 14.06.2021. 17:00 302 13
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 14.06.2021. 17:00 SD 10
317315 Telekomunikaciona merenja dr Aleksandra Pavlović 14.06.2021. 17:00 203 29
317117 Merni informacioni sistemi dr Aleksandra Pavlović 14.06.2021. 17:00 203 4
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 15.06.2021. 09:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 15.06.2021. 09:00 112,109 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 15.06.2021. 09:00 112,109 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 15.06.2021. 09:00 112,109 95
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 15.06.2021. 09:00 112,109 0
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 15.06.2021. 09:00 607 0
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 15.06.2021. 09:00 607 0
SP Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 15.06.2021. 09:00 607 19
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 15.06.2021. 09:00 607 6
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 15.06.2021. 09:00 406 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 15.06.2021. 09:00 406 137
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 15.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 77
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 15.06.2021. 13:00 106,105 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 15.06.2021. 13:00 106,105 36
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 15.06.2021. 13:00 402,403,409 39
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 15.06.2021. 13:00 112,109 53
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 15.06.2021. 13:00 506,509 0
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 15.06.2021. 13:00 506,509 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 15.06.2021. 13:00 506,509 11
SP Stručna praksa dr Ivana Milošević 15.06.2021. 13:00 506,509 19
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 15.06.2021. 13:00 302 47
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 15.06.2021. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 19
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 15.06.2021. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 4
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 15.06.2021. 15:00 302 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 15.06.2021. 15:00 302 49
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 15.06.2021. 16:00 SD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 15.06.2021. 16:00 SD 60
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 15.06.2021. 16:00 SL 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 15.06.2021. 16:00 SL 11
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 15.06.2021. 16:00 SL 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 15.06.2021. 16:00 SL 9
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 15.06.2021. 17:00 Audio st. 3
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 15.06.2021. 17:00 Audio st. 0
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 16.06.2021. 09:00 402,403,409 96
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Saša Stojković 16.06.2021. 09:00 SD 49
317105 Energetski izvori dr Saša Stojković 16.06.2021. 09:00 SD 9
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Aleksandra Grujić 16.06.2021. 09:00 SD 8
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 16.06.2021. 09:00 106 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 16.06.2021. 09:00 106 10
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2021. 09:00 602 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2021. 09:00 602 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2021. 09:00 602 59
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 16.06.2021. 09:00 509,506 41
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 16.06.2021. 10:00 607,602 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 16.06.2021. 10:00 607,602 71
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 16.06.2021. 13:00 102 41
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 16.06.2021. 13:00 302 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 16.06.2021. 13:00 302 5
120400 Stručna praksa mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 12
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 1
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 0
SP Stručna praksa mr Milija Džekulić 16.06.2021. 13:00 SD 18
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2021. 13:00 509,506 0
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2021. 13:00 509,506 65
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 16.06.2021. 13:00 GSL 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 16.06.2021. 13:00 GSL 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 16.06.2021. 13:00 GSL 7
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 16.06.2021. 13:00 GSL 43
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 16.06.2021. 13:00 106 42
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Aleksandra Boričić 16.06.2021. 13:00 510 22
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 16.06.2021. 13:00 607,409,402,403,602,112,109 164
141407 Robotika i automatizacija dr Emilija Kisić 16.06.2021. 15:00 102 41
240712 Robotika dr Emilija Kisić 16.06.2021. 15:00 102 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 24
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 3
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 9
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 8
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 3
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 6
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 14
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 17
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 16.06.2021. 17:00 SD 2
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Aleksandra Grujić 16.06.2021. 17:00 SD 9
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 28
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 9
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 3
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 4
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 1
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 6
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 6
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 16.06.2021. 17:00 SD 3
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 16.06.2021. 17:00 Audio st. 5
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Ivana Milošević 16.06.2021. 17:00 SD 3
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Perica Štrbac 16.06.2021. 17:00 SD 2
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 16.06.2021. 17:00 402,403 28
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 17.06.2021. 09:00 105,106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 17.06.2021. 09:00 105,106 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 17.06.2021. 09:00 105,106 62
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 17.06.2021. 09:00 SD,SL 231
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 17.06.2021. 09:00 112,103,109 0
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 17.06.2021. 09:00 112,103,109 75
170717 Analiza podataka dr Milica Jevremović 17.06.2021. 09:00 607 40
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 17.06.2021. 09:00 105 1
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 17.06.2021. 09:00 402,403 16
170717 Analiza podataka mr Miloš Pejanović 17.06.2021. 09:00 607 10
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 17.06.2021. 09:00 402,403,409 30
120207 Električni motori dr Saša Stojković 17.06.2021. 13:00 304 6
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 8
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 0
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 0
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 17
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 17.06.2021. 13:00 302 4
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 17.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
110409 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 17.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 17.06.2021. 13:00 GSL,GSD 27
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 17.06.2021. 13:00 GSL,GSD 7
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 17.06.2021. 13:00 GSL,GSD 6
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 17.06.2021. 15:00 607,602 13
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 17.06.2021. 15:00 607 10
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 17.06.2021. 17:00 SL,SD,GSL 189
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 5
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 4
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 11
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 17.06.2021. 17:00 106 31
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 18.06.2021. 09:00 607 137
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 18.06.2021. 09:00 607 12
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 18.06.2021. 09:00 509,506,409,402,403 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 18.06.2021. 09:00 509,506,409,402,403 155
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 18.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 167
170511 Preduzetništvo dr Živorad Vasić 18.06.2021. 13:00 402,607 106
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 18.06.2021. 13:00 GSL 17
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 18.06.2021. 13:00 GSD 17
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 18.06.2021. 13:00 106 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 18.06.2021. 13:00 106 45
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 18.06.2021. 13:00 510 5
100607 Verovatnoća i statistika dr Aleksandar Đoković 18.06.2021. 13:00 302,304 21
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 18.06.2021. 15:00 GSL 14
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 18.06.2021. 16:00 607 2
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 18.06.2021. 16:00 607 5
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 18.06.2021. 16:00 607 24
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 18.06.2021. 17:00 406 2
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 18.06.2021. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 18.06.2021. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 18.06.2021. 17:00 509 21
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 18.06.2021. 17:00 509 7
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 18.06.2021. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 18.06.2021. 17:00 402,403 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 18.06.2021. 17:00 402,403 61
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 18.06.2021. 17:00 402,403 3
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 18.06.2021. 17:00 402,403 0
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 56
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 5
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 0
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 7
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.06.2021. 17:00 607 80
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 19.06.2021. 09:00 402,403,409 33
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 19.06.2021. 09:00 509 13
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 19.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 19.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 119
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 19.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 60
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 19.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 96
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 19.06.2021. 11:00 509 1
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 19.06.2021. 11:00 509 50
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 19.06.2021. 13:00 310 0
162507 Multimedijalna produkcija mr Dragan Dimčić 19.06.2021. 13:00 310 37
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 19.06.2021. 13:00 310 17
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 19.06.2021. 13:00 106 17
181317 Zaštita životne sredine dr Vladimir Pavićević 19.06.2021. 13:00 406 45
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 19.06.2021. 17:00 402,403 6
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 19.06.2021. 17:00 304 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 19.06.2021. 17:00 304 27
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 19.06.2021. 17:00 304 7
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 19.06.2021. 17:00 406 8
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 0
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 207
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 1
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 2
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 20.06.2021. 09:00 112,109,103 0
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 20.06.2021. 09:00 607 18
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 20.06.2021. 13:00 106 26
150408 Internet programiranje 1 dr Svetlana Štrbac-Savić 20.06.2021. 13:00 607 1
151207 Internet programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 20.06.2021. 13:00 607 37
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 20.06.2021. 13:00 112,109 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 20.06.2021. 13:00 112,109 90
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 20.06.2021. 13:00 SD 1
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 20.06.2021. 13:00 SL,SD 131
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 20.06.2021. 17:00 SD 7
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 20.06.2021. 17:00 SD 18
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 21.06.2021. 17:00 Audio st. 14
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 21.06.2021. 17:00 304 11
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 21.06.2021. 17:00 102 43
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 21.06.2021. 17:00 SL,SD 71
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 21.06.2021. 17:00 406 8
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 21.06.2021. 17:00 406 4
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 21.06.2021. 17:00 102 8
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 21.06.2021. 17:00 406 11
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 21.06.2021. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 21.06.2021. 17:00 Audio st. 8
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 21.06.2021. 17:00 310 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 21.06.2021. 17:00 310 15
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 21.06.2021. 17:00 607 37
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 22.06.2021. 17:00 302 22
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 22.06.2021. 17:00 SD 0
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 22.06.2021. 17:00 SD 89
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 22.06.2021. 17:00 310 2
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 22.06.2021. 17:00 310 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 22.06.2021. 17:00 203 0
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 22.06.2021. 17:00 302,304 77
150507 Računari i periferije dr Milan Mijalković 23.06.2021. 09:00 509,506 22
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 23.06.2021. 09:00 106 32
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.06.2021. 09:00 GSL 12
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 23.06.2021. 09:00 GSL 4
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 23.06.2021. 09:00 402,403 5
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 23.06.2021. 09:00 509,506 105
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 23.06.2021. 09:00 607,602 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 23.06.2021. 09:00 607,602 206
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 23.06.2021. 13:00 406 1
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 23.06.2021. 13:00 406 19
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 23.06.2021. 13:00 106 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 23.06.2021. 13:00 106 18
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 2
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 7
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 0
SP Stručna praksa dr Slavica Marinković 23.06.2021. 13:00 GSL,GSD 24
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 23.06.2021. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 23.06.2021. 13:00 310 72
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 23.06.2021. 13:00 310 8
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 23.06.2021. 13:00 510 11
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 23.06.2021. 14:00 409 23
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 23.06.2021. 17:00 406 1
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 23.06.2021. 17:00 406 13
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 23.06.2021. 17:00 406 37
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 24.06.2021. 09:00 402,403,409 1
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 24.06.2021. 09:00 402,403,409 79
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 24.06.2021. 09:00 406 73
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 24.06.2021. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 60
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Pavlović 24.06.2021. 09:00 SD,SL 24
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 24.06.2021. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 24.06.2021. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 137
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 24.06.2021. 13:00 302,304 0
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 24.06.2021. 13:00 302,304 5
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 24.06.2021. 13:00 112,109 68
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 24.06.2021. 13:00 409 29
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 24.06.2021. 13:00 506,509 51
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije mr Saša Đelević 24.06.2021. 13:00 112 3
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 24.06.2021. 15:00 SD 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 24.06.2021. 15:00 SD 44
130402 Programiranje 2 dr Slobodanka Đenić 25.06.2021. 09:00 402 1
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 25.06.2021. 09:00 402,409,403,103,506,509 199
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 25.06.2021. 15:00 402,403,409 110
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 26.06.2021. 09:00 102 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 26.06.2021. 09:00 102 18
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 26.06.2021. 09:00 402,403,409 2
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 26.06.2021. 09:00 402,403,409 23
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 26.06.2021. 09:00 302 53
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 26.06.2021. 09:00 607 39
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2021. 09:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2021. 09:00 106 38
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 26.06.2021. 09:00 GSL 14
100207 Viša matematika dr Miloljub Albijanić 26.06.2021. 09:00 SL,SD 25
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 26.06.2021. 13:00 607,602 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 26.06.2021. 13:00 607,602 9
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 26.06.2021. 13:00 607,602 33
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 26.06.2021. 13:00 403 0
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 26.06.2021. 13:00 302 0
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 26.06.2021. 13:00 302 39
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 26.06.2021. 13:00 106 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 26.06.2021. 13:00 106 2
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 26.06.2021. 13:00 106 9
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 26.06.2021. 13:00 106 46
180117 Ekološka regulativa dr Boban Cvetanović 26.06.2021. 13:00 510 12
180817 Reciklažne tehnologije dr Boban Cvetanović 26.06.2021. 13:00 510 1
180817 Reciklažne tehnologije dr Aleksandra Boričić 26.06.2021. 13:00 510 1
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 27.06.2021. 09:00 607 52
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 27.06.2021. 13:00 402,409,403,506 46
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 27.06.2021. 17:00 402,403,409 10
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 27.06.2021. 17:00 402 109