Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Academy of Technical and Art Applied Studies

  • Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS).Tom Odlukom je predviđeno da ATUSS nastaje statusnom promenom spajanja pet postojećih visokih škola strukovnih studija, među kojima je i Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (VIŠER). Studenti upisani na studijske programe VIŠER zaključno sa školskom 2019/2020. nastavljaju studije po nastavnim planovima, programima i pravilima studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

  • Priveremeni savet ATUSS je doneo Statut ATUSS, kojim je predviđeno da VIŠER postaje odsek u okviru ATUSS.

  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je ATUSS izdalo Dozvolu za rad.

ECDL - Evidencija izdatih indeksa_mart_2022.xlsx

Cenovnik_ECDL kurseva na Odseku VIŠER.pdf

Odluka o osnivanju Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Statut Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Dozvola za rad Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd