Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Organization and management

Rukovodilac Odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva

dr Ivana Milošević, profesor strukovnih studija

kabinet 003

ivana.milosevic@viser.edu.rs

Pomoćnik rukovodioca Odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva za nastavu

mr Jelena Mitić, predavač

kabinet 407

jelena.mitic@viser.edu.rs

Pomoćnik rukovodioca Odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva za opšte i tehničke poslove

dr Vladimir Cerić, predavač

kabinet 006

vladimir.ceric@viser.edu.rs