Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ana Savić

Obrazovanje

Biografija

Ana Savić je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu “Braća Ribar“ i Matematičku gimnaziju “Veljko Vlahović”. Diplomirala 9. marta 1998. god. na Prirodno - matematičkom fakultetu u Beogradu, smer teorijska matematika i primena. Magistrirala 2003. god., doktorirala 2007. god. 

1998. god. radila je u VI Beogradskoj gimnaziji i srednjoj Medicinskoj školi u Beogradu kao profesor matematike. Od 1998. god. angažovana je na održavanju posebnih kurseva Poslovno informatičke obuke za potrebe Zavoda za tržište rada na Višoj Elektrotehničkoj školi u Beogradu. Od 1999. god. kao stručni saradnik u nastavi na Višoj Elektrotehničkoj školi u Beogradu angažovana je na održavanju vežbi u okviru nastavnih predmeta: Matematika 1 (od školske 1999/00 do 2005/06), Matematika 2 (od školske 1999/00 do 2005/06), Inženjerska matematika (od školske 2000/01 do 2004/05), Poslovna matematika (od školske 2002/03 do 2004/05), Numerička matematika (školske 2002/03), Uvod u višu matematiku (od školske 2003/04 do 2004/05). Od 2000. god. do sada angažovana je u okviru pripremne nastave za prijemne ispite iz Matematike. Od školske 2000/01 do sada angažovana je na laboratorijskim vežbama iz MATLAB – a. Od školske 2007/08 do sada radi u zvanju profesora na Visokoj Školi Elektrotehnike i Računarstva u Beogradu na predmetu Inženjerska matematika.

Koordinator Tempus projekta Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Broj: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Veb sajt: www.ricum.edu.rs

Kordinator VIŠER za Tempus projekat Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Broj: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Veb sajt: www.studavp.net

Autor softvera InternetUcenje za daljinsko učenje matematike primenjenog na realnoj populaciji studenata na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 1999., što predstavlja prvu realizaciju daljinskog učenja matematike u Srbiji.

Predavanja po pozivu

1. Ana Savic, Dragana Prokin, Learning outcomes and assessment in higher education, International conference Quality of University Teaching and Learning, Brdo kod Kranja, Slovenia, April 6 2016, The Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmeshttp://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/05/An-overview-on-learning-outcomes-and-assessment-in-higher-education-ROUNDTABLE.pdf

2. Ana Savic, System for distance learning of mathematics InternetUcenje, Seminar on Applied Mathematics, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, June 8, 2010. http://www.mi.sanu.ac.rs/seminars/programs/seminar2.june2010.htm


Reference

PhD Ana Savić slika

PhD Ana Savić

Kabinet: 504

Elektronska pošta: ana.savic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 17-19
  • Četvrtak: 13-15
Predmeti