Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Mirko Milošević

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Audio i TV tehnologije [2002-2006]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet Singidunum, Fakultet za informatiku i menadžment, Beograd, Programiranje i projektovanje informacionih sistema [2007-2009]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija [2013-2014]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo (Modul: Telekomunikacije )  [2016-2018]
  • Doktorske studije: Univerzitet Singidunum, Beograd, Elektrotehnika i računarstvo [2018-]

Biografija

Rođen 2. novembra 1983. godine u Beogradu. Diplomirao na Muzičkoj produkciji u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva na smeru Audio i TV tehnologije. Master studije završio na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, na modulu Telekomunikacije.

Zaposlen na mestu laboranta u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva od oktobra 2006. godine, od 2014. na mestu saradnika praktične nastave i od 2019. u zvanju asistenta. 

U školi je asistent na predmetima Studijska audiotehnika, Snimanje zvuka, Muzička produkcija, Audio uređaji i sistemi, Osnovi televizije, Studijska i vanstudijska TV produkcija, Sistemi za audio i video produkciju.

Reference